2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Natura 2000 alade eelvaliku nimekiri kinnitatud

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
05. august 2004

Natura 2000 alade eelvaliku nimekiri kinnitati Valitsuse korraldusega

Tulenevalt uuest Looduskaitseseadusest kinnitas Vabariigi Valitsus tna, 5. augustil oma korraldusega Natura 2000 alade nimekirja.

Kokku kuulub Valitsuse korralduse alusel Eestis Natura 2000 alade hulka 509 loodusala kogupindalaga 1,4 miljonit hektarit, kus kaitstakse 60 erinevat elupaigatpi, 136 linnuliiki ning 51 looma- ja taimeliiki. Poole kogupindalast moodustavad merealad.

Varem oli Eestis looduskaitseliste piirangutega kaetud 12% maismaa territooriumist. Natura 2000 valiku aladega on lisandunud veel 4%.

Uutele eelvaliku aladele on keskkonnaministri mrusega kehtestatud heks aastaks ajutised leebed piirangud, mis tagavad sealse vrtusliku elupaiga silimise. Maaomanikele pakutakse majandustegevuse piiramise korvamiseks mitmesuguseid loodushoiutoetusi, maamaksusoodustust, vimalust maid vahetada vi riigile ra ma.

Aasta jooksul toimuvad lbirkimised maaomanikega alade kohta, mille suhtes pole kokkuleppeid veel saavutatud. Selle aja jooksul moodustatakse Natura 2000 aladele kas hoiualad, kaitsealad vi psielupaigad.

Natura 2000 on leeuroopaline kaitsealade vrgustik, mille eesmrgiks on kaitsta Euroopas ohustatud liike ning elupaigatpe - soid, metsi, prandmaastikke jms. Eesti torkab vrreldes muu Euroopaga silma ulatuslike soode-rabadega ning liigirikkust kandvate prandkooslustega nagu puisniidud ja loopealsed.

Natura vrgustik peaks katma kogu Euroopa Liitu aastaks 2007.


Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja
Tel 626 2872

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012