2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Natura 2000 alad vrgust vaadata

Alates 7. juunist saavad kik asjahuvilised tutvuda Euroopa Liidu looduskaitsevrgustiku Natura 2000 alade eelvalikuga Eestis, sest loodavad loodus- ja linnuhoiualad on digiteeritult leida veebiaadressilt http://maps.ekk.ee/natura.
ldist teavet Eesti Natura-protsessi kohta leiab aadressilt www.envir.ee/natura2000.
Kaardiserveri abil on lihtne vaadata, millistes piirkondades leidub Natura-alasid. Otsingut saab teha nii maakonna, valla, kla kui ka konkreetse ala kaupa ning kaarti on vimalik suurendada kuni 1:10 000-le. Lne- ja Raplamaa kohta on kttesaadavad ka katastriandmed. Seega saab maaomanik katastriksuse numbri vi nimetuse jrgi leida oma maal asuva Natura-ala.
Iga maaksuse ja ala kohta on vimalik esitada ksimusi ja kommentaare.
Natura eelvalikut tutvustatakse huvilistele valdades ja maakondlikes keskkonnateenistustes. Peale veebiphise kaardi saab infopevadel tutvuda ka paberkaartidega.

KKM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012