2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Osoonikihi kaitse thustub

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
11. november 2004

Osoonikihi kaitse thustub

Tna, 11. novembril, kiitis Vabariigi Valitsus heaks mruse eelnu Osoonikihti kahandatavatele ainetele esitatavad nuded". Mrus tiendab Euroopa Liidu igusakti osoonikihti kahandavate ainete kogumise, taasvrtustamise ja hvitamise kohta.

Mruse kehtestamisel areneb edasi osoonikihti kahandavate ainete (edaspidi OKA-d) kokku kogumise, taasvrtustamise ja hvitamise ssteem ning tpsustub Eestis kohaldatavate OKA-de kasutamise, sgavpuhastamise, sisse- ja vljaveo, tollikontroll, lekkekontroll ning aruandlusnuete titmise protseduur. htlasi paraneb ka levaade osoonkihti kahandavate ainete kasutamisest.

OKA-de sisse- ja vljavedu vib toimuda ainult Euroopa Komisjoni loa alusel. Komisjon vljastab OKA-de sisse- ja vljaveo load ettevttele elektroniliste taotluste alusel. Samuti mratakse tolli kohustused OKA-de piirileste vedude kontrollimisel, tolliformaalsused osoonikihti kahandavate ainete sisse- ja vljaveol ning samuti aruandekohustus.

Kehtestatakse alus OKA-de kogumiseks, taasvrtustamiseks, sgavpuhastamiseks vi hvitamiseks, samuti nuded OKA-de kitlemiseks vanade klmikute ning kliima- ja klmutusseadmetega varustatud romusidukite lammutamisel.

Mrus kehtestab lekkekontrolli kohustuse, sageduse, kontrolli tulemuste hoolderaamatusse registreerimise nude ning lekkekontrolli teostavatele ettevtetele esitatavad nuded, samuti aruannete esitamise korra OKA-sid sisaldavate ssteemide omanikele ja teistele asutustele ning mrab vastavad jrelevalveasutused.

Mrus justub kolme peva prast peale Riigi Teatajas ilmumist.


Lisainfo:

Valentina Laius
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna spetsialist
tel 627 3059
E-post valentina.laius@ekm.envir.ee


Lugupidamisega,

Elo Kalmet
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete spetsialist
Tel 626 2908
GSM 517 5077
E-post elo.kalmet@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012