2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
koloogiakogu ootab ettekandeid

Eesti koloogiakogul (EK) on kavas pidada aprilli lpus X koloogiakonverents, mille esialgseks teemaks on sedapuhku valitud "Loodushoid ja majandushoovad".

Konverentsi kaastid ootab koloogiakogu hiljemalt 15. mrtsiks aadressil toomas.frey@mail.ee. Tavapraselt on konverents kahepevane, tenoliselt 27.-28. aprillil maalikooli ja Tartu likooli aulas. Samamoodi kui varasematel konverentsidel on peale plenaarettekannete kuulamise plaanis ttada sektsioonides.
EK/Loodusajakiri


28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012