2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti Looduse fotovistlus 2006

Ajakiri Eesti Loodus ja
MT Loodusajakiri
kuulutavad vlja

Eesti Looduse fotovistlus 2006Millal ja kuhu?


Fotode esitamise viimane thtaeg on 25. oktoober 2006. Vistlusfotod palume saata CD-l aadressil pk. 110, 50002 Tartu, Eesti Loodus, fotovistlus.
Vistluse tulemused kuulutatakse vlja novembri lpul Tartus. Tpse aja ja koha saab teada novembri algul Eesti Looduse kodulehelt.Kes on osalejad?


Kik, kes soovivad oma looma-, taime- vi seenefotosid vistlemas nha, vlja arvatud toimkonna liikmed. Arvesse lhevad vaid digifotod, mille pikema klje pikkus on vhemalt 3000 pikslit (noortel vib ka 2000) klgede suhtega 3:2 vi 4:3, kas TIFF vi vhima tihendamisega JPG.
Iga osaleja vib saata kuni kmme fotot (olenemata kategooriast), teistel vistlustel auhinnatud vi ramrgitud td ei tohi osaleda.


Kes on pildil?


Kik Eestis elavad olendid, elagu nad siis metsas vi kodus, puu otsas vi maa all. Pildistatav taim, loom vi seen olgu ratuntav ning foto autor peab fotole lisama objekti nime nii tpselt, kui ta teab. Iga foto juurde ootame pildi saamise lugu, mille pikkus on kuni 500 themrki (RTF formaadis, faili nimeks mrksna ja kikide piltide lood koos).
Foto peab olema tehtud Eestis. Foto ei tohi olla digitaalselt manipuleeritud (selle alla ei ki elementaarne heleduse, kontrasti ja tonaalsuse kontroll).


Kategooriad


Visteldakse kahes vanuseklassis: noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning ldarvestus. Eraldi hinnatakse looma- ning taime- (seene-) pilte. Koduloomade ja -taimede fotosid hinnatakse phikonkursist eraldi. Iga pilt vistleb vaid he vanuserhma hes kategoorias.


Piltide mrgistamine


Faili nimes peab sisalduma kategooria, mrksna ja pildi nimi. Kategooriate lhendid: NL (noorte loomafoto), NT (noorte taimefoto), L (ldarvestuse loomafoto), T (ldarvestuse taimefoto), kultuurtaimede ja -loomade puhul peale selle tht K. Seega on pildifaili nimi niteks kujul: NT_mrksna_pilt1.jpg. Kinnisesse mrgusnaga mbrikusse pistetakse leheke autori andmetega: nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.


Fotode saatus


Korraldajatel on igus auhinnatud fotosid tasuta avaldada MT Loodusajakiri ajakirjades ja teistes trkistes. Kiki vistlusele saadetud pilte vib tasuta kasutada MT Loodusajakiri korraldatavatel nitustel ja muudel harivatel sndmustel.


Auhinnad


Loomafotode peaauhind: 10 000 krooni eest Canoni fototarbeid firmalt Overall. Noorte loomafotode peaauhind: 5000 krooni eest Canoni fotokaupa firmalt Overall. Taimefotode peaauhind: 10 000 krooni eest fototarbeid fotokaupluste ketilt Photo Point. Noorte taimefotode peaauhind.
Eriauhinnad ldarvestuse ja noortearvestuse loomafotode eest: kituv loom, vike loom (lhi- vi makrovte), aasta lind, koduloom (sh. lemmikloom), veeloom; taimefotode eest: vike taim (lhi- vi makrovte), aasta puu, aiataim, veetaim ja seen; samuti parima taime ja looma, taime ja seene ning looma ja seene seoste kujutamise eest. Ohtralt eriauhindu vistluse korraldajatelt.

Lisainfo: toimetus@el.loodus.ee, tel. 742 1143.Toetajad


Canon Overall, Eesti Jahimees, ilm.ee, Kalastaja, Kodu ja Aed, looduskalender.ee, Maaleht, Photo Point, Tallinna botaanikaaed, Tallinna loomaaed.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012