2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
26. juulil algab vhipgihooaeg

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
24. juuli 2002

Reedel, 26. juulil algab vhipgihooaeg, mis kestab 24.
septembrini.

Algaval hooajal on lubatavat vhipki jevhi varu kehva seisu tttu
eelmise aastaga vrreldes valdavalt vhendatud. Ainukesena on
pgipevade arvu suurendatud Viljandimaal (50-lt
100-le), arv on jnud samaks Harju- ja Valgamaal.

Eelmisel aastal ei vimaldatud vhipki Hiiumaal, kus vhivaru on vga
ebahtlane ning Rapla- ja Lnemaal, kus vhivarud praktiliselt
puuduvad. Sel aastal keelatakse vhipk ka Prnumaal, kuna sealne varu
on jrsult vhenenud.

Eelmisel aastal kehtinud ajutist pgikeeldu Vna ja Soodla jes ning
Soodla veehoidlas on pikendatud ka sellele aastale, et vimaldada seal
varude taastumist.

Saare maakond on oma vhivarude poolest jtkuvalt esirinnas, kuigi sel
hooajal on sealne lubatud pgimaht langenud mullusega vrreldes ligi
kolmekordselt (1500-lt pgipevalt 600-le).

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialisti Peeter Prassi
snul on vhivarud viimase paari aasta langustendentsi heks
phjuseks see, et vhke hakati ha suuremas mahus piiri taha vedama.
Tnavu on Keskkonnainspektsioonil nnestunud sellele vastu astuda,
tabades vhkide kokkuostu organiseerinud soomlase ja hulga
ebaseaduslikke vhipdjaid.

"Veel kummitavad meid jevhihaigused ja parasiidid ning seeprast
tuleb erilist thelepanu prata vhipgivahendite desinfitseerimisele.
Tnavu avastati vhikatk Hiiumaal, mille leviku takistamiseks ei saa
sealsetes veekogudes vhipki lubada," tles Prass.

Vhikatku leviku tkestamiseks tuleb prast pki pgivahendeid kas
vhemalt viis minutit keeta, tdelda 20 minutit 4% formaliinlahuses,
vhemalt ks pev klmutada vi kuivatada, hoides need terve pev
pikese kes.

Vhipgilube vljastatakse maakondade keskkonnateenistustest kirjaliku
taotluse alusel.


VHIPGIVAHENDI PEVADE ARV MAAKONDADE KAUPA

Harjumaa 200
Ida-Virumaa 30
Jgevamaa 70
Jrvamaa 40
Lne-Virumaa 20
Plvamaa 200
Saaremaa 600
Tartumaa 30
Valgamaa 500
Viljandimaa 100
Vrumaa 300

Lisainfo: kalavarude osakonna spetsialist Peeter Prass, tel 660 4563

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete broo spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012