2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Fotovistluse thtaeg lheneb!

Eesti Looduse fotovistluse pilte saab konkursile esitada veebi kaudu aadressilt
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/teema17

-----------------------------------
Ajakiri Eesti Loodus ja
MT Loodusajakiri
kuulutavad vlja

Eesti Looduse fotovistlus 2008

Thtajad
Fotode esitamise viimane thtaeg on 20. oktoober 2008. Vistlusfotod palume les laadida Eesti Looduse kodulehel prast 1. septembrit. Vistluse tulemused kuulutatakse vlja detsembri algul Tartus. Tpse aja ja koha saab teada novembri algul Eesti Looduse kodulehelt.

Kes on osalejad?
Kik, kes soovivad oma looma-, taime- vi seenefotosid vistlemas nha, vlja arvatud toimkonna liikmed. Arvesse lhevad vaid digifotod, mille pikema klje pikkus on vhemalt 3000 pikslit (noortel vib ka 2000) klgede suhtega 3 : 2 vi 4 : 3, kas tiff- vi vhima tihendamisega jpg-formaadis. Iga osaleja vib saata kuni kmme fotot (olenemata kategooriast), varem samal vistlusel osalenud vi teistel vistlustel auhinnatud vi ramrgitud td ei tohi osaleda.

Kes on pildil?
Kik Eestis elavad olendid, elagu nad siis metsas vi kodus, puu otsas vi maa all. Foto ei tohi olla lavastatud ega digitaalselt manipuleeritud (selle alla ei ki elementaarne heleduse, kontrasti ja tonaalsuse kontroll). Pildistatav taim, loom vi seen peab olema ratuntav ning foto autor peab fotole lisama objekti nime nii tpselt, kui ta teab. Iga foto juurde ootame pildi saamise lugu, mille pikkus on kuni 500 themrki (rtf-formaadis). Foto peab olema tehtud Eestis.

Kategooriad
Visteldakse kahes vanuseklassis: noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning ldarvestus. Eraldi hinnatakse looma-, taime- ja seenepilte. Koduloomade ja -taimede fotosid hinnatakse phivistlusest eraldi. Iga pilt vistleb vaid he vanuserhma hes kategoorias.

Fotode saatus
Korraldajatel on igus auhinnatud fotosid tasuta avaldada MT Loodusajakiri ajakirjades ja teistes trkistes. Kiki vistlusele saadetud pilte vib tasuta kasutada MT Loodusajakiri korraldatavatel nitustel ja muudel harivatel ritustel.

Auhinnad
Vlja antakse loomafotode ja taime- vi seenefotode peaauhind ja esimene auhind nii ld- kui ka noorte arvestuses. htlasi jagatakse jrgmistes kategooriates eriauhindu loomafotode eest: kituv loom, vike loom (lhi- vi makrovte), aasta lind, koduloom (sh. lemmikloom), veeloom; taimefotode eest: vike taim (lhi- vi makrovte), aasta puu, aiataim, veetaim ja seen; samuti parima taime ja looma, taime ja seene vi looma ja seene seoste kujutamise eest. Ohtralt eriauhindu vistluse korraldajatelt.

Lisainfo: http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/ toimetus@el.loodus.ee, tel. 742 1143.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012