2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Kolm zooloogi pistavad rinda doktorikraadiga

Teemad: immuunssteem, puuned ja paelussid

Reede, 26.09.08: doktoritde kaitsmine zooloogia osakonnas Vanemuise 46-301:

- kl 10.15 Ulvi Karu Antioxidant protection, carotenoids and coccidians in greenfinches assessment of the costs of immune activation and mechanisms of parasite resistance in a passerine with carotenoid-based ornaments (Antioksdantne kaitse, karotenoidid ja koktsiidinakkus rohevintidel immuunaktivatsiooni hinna ja parasiidiresistentsuse mehhanismide hindamine karotenoidsete ornamentidega vrvulistel). Juhendaja prof Peeter Hrak. Oponent Anne Peters, Max Plancki Ornitoloogia Instituut, Saksamaa;

- kl 13.15 Jaanus Remm Tree-cavities in forests: density, characteristics and occupancy by animals (Puunte tihedus, omadused ja asustatus metsades). Juhendaja vanemteadur Asko Lhmus. Oponent prof Tomasz Wesolowski, Wroclawi likool, Poola.

Teisipev, 30.09.08: kell 10.15 kaitseb Epp Moks zooloogia osakonnas Vanemuise 46-301 doktoritd Tapeworm parasites Echinococcus multilocularis and E. granulosus in Estonia: phylogenetic relationships and occurrence in wild carnivores and ungulates (Echinococcus multilocularis ja E. granulosus Eestis: nende flogenees ning esinemine koerlastel ja uluksralistel). Juhendaja vanemteadur Urmas Saarma. Oponent prof Heikki Henttonen, Soome Metsainstituut.

Eestikeelsete kokkuvtetega varustatud td on nha veebilehel:
http://www.ut.ee/teadus/kaitsmised
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012