2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Kaunis kuldking veti rangema kaitse alla

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
30. juuli 2002

Valitsus otsustas oma tnasel istungil tunnistada kehtetuks 1994. aastal valitsuse mrusega kinnitatud II kategooria kaitsealuste liikide ja kivististe loetelu ning kehtestas uue.
Eelmise mruse sundis keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialisti Riinu Rannapi snul kehtetuks tunnistama see, et kui eelmise aasta lpus kaitstavate loodusobjektide seadust muudeti, tiendati htlasi ka I kategooria kaitsealuste liikide nimekirja, kuhu toodi le seni II kategooria kaitsealuste liikide hulka kuulunud suur- ja vike-konnakotkas.
"Oli seis, kus suur- ja vike-konnakotkas olid korraga kahes nimekirjas, seetttu oli vaja ka II kategooria kaitsealuste liikide nimekirja muuta. Lisaks sellele lisati II kategooria taimeliikide nimekirja kaunis kuldking ning arvati vlja taimeliik Blytti tmmuhammas," tles Rannap.
Suur- ja vike-konnakotkast on vahepeal phjalikult uuritud ning on selgunud, et neid tuleb rangemalt kaitsta. I kategooriasse kandmine thendab seda, et liigi pesapuu mber on automaatne kaitsetsoon, II kategooria puhul see nii ei ole.
Peamiselt puisniitudel esineva kauni kuldkinga kasvutingimused on viimase kmnendi jooksul tunduvalt halvenenud.
"Puisniidud kasvavad kinni ning vsastuvad. Eelmisel aastal valmis kauni kuldkinga kaitsekorralduskava, kus tehti ettepanek liigi kaitsekorda muuta ja tugevdada," snas Rannap.
EPM Zooloogia ja Botaanika Instituudi teadlaste ettepanekul on II kategooria kaitsealuste liikide nimekirjast jetud vlja taimeliik Blytti tmmuhammas, kuna tpsustatud andmete phjal seda liiki Eestis ei esine.
"Kunagi ks leid Eestis oli, kuid ilmselt oli see valesti mratud. Ndseks on testatud, et seda liiki meil ei leidu," tles Rannap.
Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid jaotatakse kaitsekorra ranguse ja eripra jrgi I, II ja III kategooriasse. I kategooria liigid on hsti range kaitse all ning kigile selle nimekirja liikidele moodustatakse leiu- ja kasvukohtadesse kaitsealad. II kategooria liigid on ohustatud ning selle nimekirja liikidele on vimalik nende kasvukohta vi pesapaika moodustada kaitsealasid.

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete broo spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012