2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Ilmus kogumik Puhtu ajalugu ja loodus

Lnemaal asuva Puhtulaiul ehk Puhtu poolsaarel on Eesti looduse uurimisloos eriline ja silmapaistev koht. Uurimislugu on tihedas seoses saare ja hilisema poolsaare asustus- ja kultuurilooga. 20. sajandi keskpaigast, mil Jakob von Uexkllile kuulunud suvemajas on tegutsenud zooloogia ja botaanika instituudi ornitoloogia- ja hilisem bioloogiajaam, on siin vlitid teinud, pikemalt vi lhemalt peatunud vi kinud pea kik Eesti loodusteadlased, eriti aga zooloogia ja botaanika instituudi ttajad.
Seeria Estonia Maritima kaheksanda raamatuna ilmunud kogumik sisaldab seitse artiklit: Virtsu ja Puhtu ajaloost (Ants Hein), Puhtulaiu looduse uurimisest (Toomas Kukk, Mrt Rahi), kadakatarjak, Puhtu kummalisim torikseen (Erast Parmasto), Puhtu maismaateod (Tiina Talvi, Raivo Mnd), Puhtu ebaskorpionilised (Tnu Talvi), Puhtu liblikad (Urmas Jrivete) ning Puhtulaiu taimestik ja taimkate (Toomas Kukk). Kogumiku toimetas Toomas Kukk ja kirjastas prandkoosluste kaitse hing, vljaandmist toetas keskkonnainvesteeringute keskus. Kogumikku saab endale tasuta ajakirja Eesti Loodus toimetusest Veski 4 Tartu.

Toomas Kukk
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012