2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti Looduse looduskaitse erinumber maikuus

Ilmub Eesti Looduse erinumber

Looduskaitsepeval 9. mail juab levisse Eesti looduskaitse juubelile phendatud Eesti Looduse erinumber Eesti looduskaitse 100: punase tolmpea aasta.

Erinumbri avaloo punasest tolmpeast, Eesti tnavuse aasta orhideest, kirjutas Tiiu Kull. Numbris on juttu veel looduskaitse ajaloost, kalade ja kalavarude kaitsest ja Eesti kaitsealadest (postrit asendab Eesti kaitsealade kaart). Pikem intervjuu on Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemariga.

Ajakirjast leiab ka suuremate keskkonna- ja looduskaitsega tegelevate kodanikuhenduste ja hingute levaate, artiklid Nordstreami arengutest
ja Natura 2000 vrgustikust, viktoriinisarja Eesti looduskaitse 100 tulemused ja muud huvitavat ning juubelihngulist. Erinumbri ilmumist rahatas SA KIK.

Tnavu 14. augustil thistab Eesti looduskaitse oma 100. snnipeva. Aasta moto on Hoia, mida
armastad!. Eesti looduskaitse kujunemisele pandi alus 1906. a. Siis alustasid Riia Loodusuurijate Seltsi botaanik prof Karl Reinhold Kupffer ja Riia
Loodusmuuseumistornitoloog Ferdinand Erdman Stoll Saaremaa looduse uurimist. Nende eesmrk oli koos Tartu likooli botaanikaprofessori Edmund Russowiga luua Lne-Saaremaale bioloogiajaam. Uurimist viis teadlased kokku Vilsandi saare tuletorni levaataja
Artur Toomiga. Toom rentis 1909. a linnukaitseks Vaika saared, et piirata pesadest munade korjamist ja kaitsta lindude pesitsemist. Toomi phendumine imponeeris teadlastele. Riia Loodusuurijate Selts asus teda toetama ja slmis 14. augustil 1910 Kihelkonna pastoraadiga rendilepingu. Seda kuupeva peetakse Eesti ning ka Baltimaade esimese looduskaitseala asutamispevaks. Praegu kaitstakse Vaika saari Vilsandi rahvuspargi piires.

Aet Truu
Keskkonnaameti pressiesindaja
6272 195
510 8854
aet.truu@keskkonnaamet.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012