2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Mrkamatu kuid thtis zooplankton

31. augustil kaitses Arno Pllume Tartu likooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas doktoritd, mis ksitles Lnemere zooplanktoni kohalike ja vrliikide ajalis-ruumilist varieeruvust muutuvates kliima- ja eutrofeerumisoludes.

Zooplankton on veekogude toiduahelas peamine henduslli mikroskoopiliste vetikate ja selgroogsete, aga ka muude suuremate loomade vahel. Zooplankterite arvukus on ldiselt vga suur ja seda mta suhteliselt lihtne. Zooplanktoni arvukuse muutused peegeldavad tihti vimendunult kliima- ja veeolude muutusi nii aastati kui ka pikemal ajaskaalal. Zooplanktoni liikide eluiga on piisavalt pikk, et muutuste jlgimiseks ei pea proove vtma liiga sageli samas, plvkonnad vahetuvad kllaltki kiiresti ning seetttu mjuvad keskkonnamuutused arvukusele suhteliselt ruttu. Erinevalt kaladest pole zooplankton inimese kasutatav resurss ja seetttu inimese majandustegevus otseselt zooplanktoni hulka ei mjuta, kik mjud on n.-. vahendatud. Samas mjutab zooplanktoni koosseis ja hulk otseselt paljusid inimesele olulisi kalaliike. Kigil neil phjustel on zooplankton vga tnuvrne uurimisobjekt, mille kaudu selgitada veekeskkonna pikaajalisi muutusi.

Tartu likooli Eesti Mereinstituut on zooplanktonit korrapraselt ja jrjepidevalt uurinud Soome lahes ligi viiskmmend aastat ja Prnu lahes kauemgi. Arno Pllume doktoris hinnati, kuidas troofsus (toitainete hulk vees) ning kliima on viimase 15 aasta jooksul mjutanud Soome lahe zooplanktoni biomassi, seda nii pliste kui vrliikide puhul. htlasi vaadati, kuidas on vrliikide tulek ja arvukuse muutused on mjutanud kohalikke liike.

Enamiku zooplanktoni liikide puhul tuvastati keskkonnatingimuste mju kigil uuritud ruumiskaaladel, kige vhem mjutasid planktoni arvukust suurimal skaalal kogu Lnemere vi isegi Phja-Euroopa tasandil toimuvad kliimamuutused ja enim olulisteks osutusid vikseimal mnekmne kilomeetri skaalal eristatavad muutused. Keskkonnategurite mju suund ja ulatus on liigiti olnud vga erinev.

Zooplanktoni vrliikidest on kige rohkem thelepanu plvinud vesikirp Cercopagis pengoi, kelle arvukus on sna jrjepidevalt kasvanud alates 90-ndate algusest. Kuna ta rvloomana toitub teistest zooplankteritest, on just selle vrliigi mju kohalike zooplanktoni liikide arvukusele olnud kige ilmsem.

Doktorit on osa Mereinstituudi merebioloogia osakonna vanemteaduri Jonne Kotta teadusprojektist Keskonna vikese- ja suuremastaapse muutlikkuse interaktiivne mju Lnemere kossteemi protsessidele. T koos eestikeelse kokkuvttega leiab: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/18182/p%C3%B5llumae_arno.pdf?sequence=3
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012