2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Vhipk on pua tttu keelatud

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
26. august 2002

PUA TTTU VHIPK KEELATAKSE

Keskkonnaminister Heiki Kranich allkirjastas tna mruse, mille kohaselt keelatakse vhipk juba enne hooaja lppu.
Vhipgihooaeg oleks muidu lppenud 25. septembril.
Mruse, mis justub prast selle Riigi Teatajas ilmumist, kehtestamise phjuseks on pikaajalise pua tttu tekkinud veetaseme suur madalseis, mis on oluliselt halvendanud jevhkide toitumis- ja varjetingimusi.
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialisti Peeter Prassi snul on mitmetes kohtades seni veerikkadki ojad ja kraavid osaliselt kuivanud ning seetttu on tenoliselt hukkunud juba kmneid tuhandeid vhke.
Prassi snul on pud vhiveekogudele enim kahju teinud Saare- ja Hiiumaal.
Madal vesi ja vhiurgude kuivalejmine lihtsustab vhkide looduslike vaenlaste tegutsemist ning hlbustab ka rvpki. Sel phjusel on meie vhivarud tna lisuures ohus, mistttu vhipk sel aastal tulebki lpetada, et soodustada sellega nende loomulikku paljunemist ja anda vimalus varu taastumiseks. Vhipk vib jtkuda vaid mber- ja taasasustamise ning uuringute huvides.
Pgilimiit (vhipgi pevad) on Prassi snul tnavuseks peaaegu ammendunud. Kuna enamasti antakse lhiajalise kehtivusega pgilube, ei too pgi keelamine kaasa ulatuslikku pgivimaluste kadu.
Keskkonnaministeeriumi jevhi trhma juhi Nikolai Laanetu andmetel on jevhi katku laadne suremine aset leidnud ka Nuni jrves Valgamaal.
Mruse koostamisel on arvesse vetud Eesti Pllumajanduslikooli Zooloogia ja Botaanika Instituudi teadlaste soovitusi.
Lisainfo: kalavarude osakonna spetsialist Peeter Prass, tel 660 4563

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete broo spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012