2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
RMK nukogu kinnitab tegevussuunad novembris

06.09.2002 - RMK nukogu kinnitab tegevussuunad novembris

Kolmapeval, 4. septembril kogunenud RMK nukogu kiitis heaks RMK edasiste tegevussuundade phimtted ning otsustas jrgmisel nukogu koosolekul novembris need kinnitada koos RMK 2003. aasta eelarvega ksitlemisega.

RMK nukogu poolt heaks kiidetud tegevussuundade projekt rhutab riigimetsa majandamises eelkige sotsiaalseid ning keskkonnahoidlikkusele suunatud eesmrke. Majandusliku lesandena nhakse ette tagada ka edaspidi riigile kantava metsatulu laekumise 2002. aastaks kavandatud mahus (153,7 miljonit krooni).

Samuti kohustub RMK 2003. aasta jooksul juurutama jooksva metsaressursi arvestuse, valmistama koos keskkonnaministeeriumiga ette jtkuvalt riigi omandis olevate metsamaade inventeerimise ning korraldama sellejrgse majandamise. Riigimetsamaa maakasutuse parandamiseks ja ressursside efektiivsemaks kasutamiseks kavandab RMK riigimetsamaal asuva maa-ainese mahu ning kasutuspotentsiaali hindamise ja pab leida partnereid metsa kasvatamisest ajutiselt krvale jvate maade kasutamiseks.

Ainsana ei judnud RMK nukogu eilsel koosolekul kokkuleppele loodusturismi tegevusvaldkonna edasises arengus ning leidis, et valdkonna edasise arengu le otsustamine saab toimuda prast arutelu Vabariigi Valitsuses. Nukogu leidis, et kindlasti peab RMK ka edaspidi pakkuma inimestele tasuta puhkamisvimalusi riigimetsas, arendades selleks olemasolevaid igaheiguse objekte ning rajades uusi.

RMK nukogu oli seisukohal, et RMK peab jtkuvalt tagama kvaliteetse metsauuendusmaterjali tootmise, kuid eratootjate tootmismahu kasvades tuleb vhendada metsataimede tootmismahtu 50%-le riigi koguvajadusest. RMK enese vajaduseks ostetakse taimi ka erataimlatest, otsustavaks saab hinna ja kvaliteedi suhe.

RMK tegevussuunad lhtuvad Eesti metsanduse arengukavast aastani 2010 ning tulenevalt sellest vtab RMK endale kohustuse suurendada metsaga seotud thivet, luues selleks ettevtjatele senisest mitmeklgsemaid riigimetsa kasutamise vimalusi ning tagades riigimetsa iga-aastase arvestuslangi turule pakkumise. RMK eesmrgiks on looduse kaitset ning keskkonnaseisundi hoidmist ksitlevate phimtete igaklgne jrgmine.

RMK nukogu ksitles ka asutuse siseauditi ja -kontrolli valdkonna edasiarendamist ja tegi nukogu poolt kevadel moodustatud auditikomiteele, mida juhib rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, lesandeks analsida veel kord RMK siseauditi tegevuse efektiivsust ja juhtimist ning koostd vlisaudiitoriga. Samuti analsida vlisauditi ulatust.

RMK nukogus on 9 liiget: keskkonnaministeeriumi esindaja Andres Onemar, keskkonnaminister Heiki Kranich, rahandusministeerium asekantsler Raivo Sulg, majandusministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Ahti Kuningas, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nukogu esimees Mati Polli, riigikogu liikmed Vootele Hansen ja Arvo Jaakson ning EPM metsakorralduse instituudi lektor Henn Korjus.

RMK 2002. aasta esimese kuue kuu tulud moodustasid 525,69 miljonit krooni. RMK kasum phitegevusest oli 244,1 miljonit krooni. Riigieelarvesse tasuti metsatulu 95 miljonit krooni ja maamaksu 18,6 miljonit krooni.

Valdava osa RMK kibest moodustas puidu mk (80%) ja kasvava metsa mk (14%). Aasta esimese kuue kuuga mdi 0,4 miljonit tihumeetrit kasvavat metsa 72,2 miljoni krooni vrtuses ja 1,1 miljonit tihumeetrit puitu 418,82 miljoni krooni vrtuses.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nukogu esimees
Telefon 050 44 331
E-post andres.onemar@rmk.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012