2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Euroopa liit rahastab harivesiliku kaitset Eestis

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
9. september 2002

EUROOPA LIIT RAHASTAB EESTI LOODUSKAITSEPROJEKTI

Eesti saab 30 000 eurot projekti "Harivesiliku kaitse Ida-Balti regioonis" ettevalmistamiseks, otsustati augustis Brsselis, kui tehti kindlaks Euroopa Liidu looduskaitseprogrammi LIFE-Nature starter- ja koostprojektide rahastamine.

Kokku esitati Euroopa Liidu ja kandidaatriikide poolt 46 starter- ja 12 koostprojekti taotlust, neist kiideti heaks vastavalt 12 ja 4. Eesti osaleb kolmes LIFE starter- ja koostprojektis.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialisti Riinu Rannapi snul on harivesilik varjatud eluviisiga kahepaikne, kelle elupaiku jb jrjest vhemaks.

"Harivesilik vajab elupaigaks puhtaid kaladeta veekogusid, Eestis on aga enamik veekogusid kaladega asustatud, mistttu haruldase kahepaikse silimine muutub jrjest kriitilisemaks. Starterprojekti eesmrk on koostada LIFE-projekt, kus nhtaks ette kaitsemeetmed harivesiliku silimiseks pikemas perspektiivis," tles Rannap.

Koos Eestiga osalevad projektis ka Soome, Taani ning Lti ja Leedu. Rannapi snul meldakse Taani ekspertide abiga vlja harivesiliku kaitsemeetmed Soomes, Eestis, Ltis ja Leedus. "Taanis ei ole harivesilik eriti haruldane ning neil on palju kogemusi, kuidas seda liiki kaitsta," mrkis Rannap.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialisti Liina Eek-Piirsoo snul on starter- ja koostprojektid uut tpi projektid, milleks sel aastal esmakordselt raha eraldati.

"Starterprojektid on meldud LIFE-Nature projektide ettevalmistamiseks ja koostprojektid erinevate lpetatud vi kimasoleva LIFE-Nature projekti tulemuste levitamiseks," tles Eek-Piirsoo.

Matsalu Looduskaitseala osaleb kahes projektis * starterprojektis "Vike-laukhane kaitse Euroopa rndeteel" koos Soome, Rootsi, Norra, Leedu, Saksamaa, Poola. Ungari, Kreeka ja Trgiga, ning koostprojektis "Soome mrgalade parim kogemus * mrgalade majandamise parandamine" koos Soome , Rootsi ja Suurbritanniaga.

Programm LIFE on Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm. LIFE-Nature rahastab looduskaitseprojekte, mis aitavad linnu- ja loodusdirektiive ja Natura 2000 vrgustikku ellu rakendada ning aitavad kaasa looduslike elupaikade ja liikide silitamisele ja taastamisele.

Lisainfo: looduskaitseosakonna peaspetsialist Liina Eek-Piirsoo, tel
626 2877
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012