2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Hundijahti piiratakse

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
9. oktoober 2002

ESMAKORDSELT PIIRATAKSE HUNTIDE KTTIMIST

Tna keskkonnaministeeriumis koos kinud Eesti suurkiskjate kaitse trhm arutas, kui palju hunte ja ilveseid sel jahihooajal kttida lubatakse.

Huntide kttimist otsustas trhm esmakordselt piirata, sest tnu intensiivsele limiteerimata kttimisele on hunte alates 1996. aastast pidevalt vhemaks jnud.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialisti Peep Mnnili snul on tna Eestis umbes sada hunti, mis on Eesti suurkiskjate kaitsekorralduskava kohaselt Eesti huntide miinimumarvukus," tles Mnnil.

Maakonnad esitasid keskkonnaministeeriumile taotluse htekokku 65 hundi kttimiseks, tgrupp otsustas aga sel hundijahihooajal (algas 1. augustil ja lpeb 31. mrtsil) lubada lasta 40 hunti.

Limiite ei jagatud Mnnili snul maakonniti, vaid le kogu Eesti. Et tagada limiidist kinnipidamine, tehakse Mnnili snul alates sellest sgisest jahimeestele kohustuseks igast ktitud suurkiskjast maakonna keskkonnateenistusele teatada.

"Sealt kogunebki info keskkonnaministeeriumisse. Kui limiit tis,
kttimine lpetatakse," mrkis Mnnil.

Ilvese arvukus on kllaltki stabiilne, ametlike loendusandmete kohaselt elutseb Eestis 900 ilvest.

"Kuna tahame praegust ilvese arvukust silitada, pame eeloleval hooajal (1. novembrist 28. veebruarini) neid kttida juurdekasvu ulatuses," tles Mnnil.

Maakonnad soovisid kttida htekokku 177 ilvest. Enamuse maakondade taotluse tgrupp rahuldas. Jrva-, Vru-, Rapla-, Valga- ja Saaremaal aga loendusandmed nii palju kttida ei luba ning seal veti limiiti pisut vhemaks. Kokku ji limiidiks 158.

Trhm arutas ka 1. mrtsil 2003 justuvast uuest jahiseadusest tuleneva alamakti koostamist. Uus jahiseadus nuab nimelt alamaktiga nimekirja paikapanemist rahvusvaheliselt reguleeritud kasutamisega ulukiliikidele, kelle kttimisloa peaks vlja andma maakonna keskkonnateenistus. Mnnili snul otsustas tgrupp praegu hunti, karu ja ilvest alamakti mitte sisse kirjutada, sest praeguses situatsioonis pole selleks olulist vajadust. "See vib esile kerkida taas sltuvalt lbirkimistest Euroopa Liiduga," tles Mnnil.

Eesti suurkiskjate kaitse trhma kuuluvad keskkonnaministeeriumi spetsialistid, jahihenduste esindajad ning teadlased.

Lisainfo: metsaosakonna peaspetsialist Peep Mnnil, tel 626 2907, 051-34898

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete broo spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012