2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Riigikontroll ei tunne seadusi, vidab Kranich

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
10. oktoober 2002

KESKKONNAMINISTRI ARVATES EI TUNNE RIIGIKONTROLL SEADUSI

Keskkonnaminister Heiki Kranich pole nus Riigikontrolli seisukohaga, et varasemal perioodil tellitud poollooduslike koosluste hooldamise tde iguslik regulatsioon oli puudulik. Selge seaduslik alus vajalike tde tellimiseks poollooduslike koosluste kaitse korraldamiseks tuleneb Kaitstavate loodusobjektide seaduse tiendusest, mille vastav ste kehtib juba alates 1998. aastast. Keskkonnaminister Heiki Kranichi hinnangul sunnib riigikontrolli tlgendus kahtlema nende seadusetundmises.

Riigikontrolli poolt auditeeriti Keskkonnaministeeriumi 2001 aastal poollooduslike koosluste hooldamise korraldamiseks kasutatud raha kulutamist. Auditeeritud perioodil kehtinud seadusestte jrgi oli riigil igus slmida kaitse korraldamise tde tegemiseks maaomanikuga leping. Hooldustdeks slmitud lepingu alusel inimestele makstud rahasummat nimetati maahooldustoetuseks. Riigikogu tegi Kaitstavate loodusobjektide seadusesse 2000. aasta lpus muudatuse. Toetuse nimeks sai loodushoiutoetus. Loodushoiutoetust saab kasutada kikide kaitsekorrast tulenevate looduse silitamiseks vajalike tegevuste toetamiseks, kui vastav seaduse rakendusakt seda ette neb.

Pikalt vldanud auditeerimise kigus esitati keskkonnaministeeriumile mitmeid auditi aruande eelnusid ja kikide eelnude raames selgitati Riigikontrollile poollooduslike koosluste hooldamiseks makstava toetuse olulisimat phimtet. Selle kohaselt on toetustest kasu saajaks eelkige inimest mbritsev keskkond ja tidetud riigi kohustus looduse mitmekesisuse silitamisel. Selle tttu on loodushoiutoetuse rakendamine olemuslikult erinev teistest riigi toetustest, niteks sotsiaaltoetustest, mis on vahetult inimesele suunatud.

Riigikontroll leidis auditi lbiviimise tulemusena: keskkonnaministeerium ja tema allasutused on mrkimisvrselt palju ra teinud poollooduslike koosluste kaitse, hooldamise ja taastamise korraldamisel. Koosluste koloogia ja majandamisviisid on olnud keskkonnaministeeriumi uurimisobjektiks. Selle tulemusena vib meie puisniite, loopealseid ja rannakarjamaid tutvustada kui ainulaadseid paiku maailmas.

Eelnimetatud leid ja igusliku regulatsiooni puudulikkusele viitamine annab alust arvata, et ebapiisaval informatsioonil phinevate eelnude rohkus auditi kigus vi muud kaalutlused on tahtmatult mjutanud auditi lpparuande avalikkusele esitlejat informatsiooniga, mis ei lange kokku auditi lpparuandega.

Lisainfo: looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel, tel 626 2872,
051-39079

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012