2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Riigikontroll loodushoiutoetuste maksmisest

RIIGIKONTROLL
Pressiteade 09.10.2002

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse maksmist saab parandada

Riigikontroll auditeeris, kuidas on makstud poollooduslike koosluste hooldamiseks meldud toetust. Auditi kigus selgunud vajakajmistest mrkimisvrseim on iguskorralduse puudulikkus: 2001. aastani ei olnud toetuse maksmine seaduse tasemel ldse reguleeritud, 2001. aasta seadusemuudatusega stestatud "loodushoiutoetus" on aga mrksa laiema thendusega kui toetuse sihtotstarve. Kuna seaduses pole kirjas ka toetuse maksmise eesmrki ja olulisemaid tingimusi, siis on toetuse mramisel learu palju tlgendusruumi.

Vaatamata vajakajmistele kaitstavate loodusobjektide seaduses on Keskkonnaministeerium ja tema allasutused teinud palju poollooduslike koosluste kaitsmisel. Siiski saab toetuse maksmise korraldust senisega vrreldes parandada.

Auditijuht Maidu Lne: "Lahendamata on niteks, kas ja kuidas maksta toetust siis, kui t on vaid osaliselt tehtud. Probleeme oli jrelevalvega: mitmel juhul vis kahelda, kas hooldatud maa ikka vaadati enne toetuse vljamaksmist le, samuti ei kontrollitud vetiste ja pestitsiidide kasutamist, kuigi seaduses keelab neid kasutada. Soovitasime korrigeerida toetusemrasid, sest hooldajad said vaatamata sellele, et tegid eri mahtu td, ikkagi hepalju toetust. Niteks maksti neile, kes heina niitsid, vrdselt nendega, kes seda peale niitmise ka koristasid; ajutise karjatara paigaldaja sai aga hepalju toetust psitara ehitajaga, vhe sellest - ta vis veel tara paigaldamiseks jrjepanu igal aastal toetust taotleda."

Sanktsioonide kehtestamisel on oluline silmas pidada, et need ei lheks soovituga vastuollu. Poolloodusliku koosluse hooldajale, kes rikub riigiga slmitud lepingut, oli keelatud jrgneva kolme aasta jooksul toetust maksta. Selle stte tttu vis maa jda suhteliselt pikaks ajaks hooldamata, mis ei sobi kuidagi toetuse mttega. Paljuga Riigikontrolli soovitatust on Keskkonnaministeerium juba tegelema asunud.

Eelmisel aastal jagati Keskkonnaministeeriumi eelarvest poollooduslike koosluste hooldamiseks 19 miljonit krooni. Toetust makstakse looduskaitsealade ja keskkonnateenistuste kaudu maa omanikele, kes selle summaga peavad tagama puisniitude, loopealsete, rannakarjamaade ja teiste ainulaadsete koosluste silimise.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 053 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee
Vt. teksti: http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=260
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012