2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
100 aastat hdromeetriat Narva jel ja Peipsil

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
23. oktoober 2002

100 AASTAT HDROMEETRILISI VAATLUSI NARVA JEL JA PEIPSIL

24.-25. oktoobril thistab Eesti Meteoroloogia ja Hdroloogia Instituut (EMHI) 100 aasta mdumist esimestest hdromeetrilistest vaatlustest Narva jel ja Peipsil.

Sel puhul korraldab EMHI kahepevase seminari Narva-Jesuus (Koidu 6), mis algab 24. oktoobril kell 13.

Eesti esimesed hdromeetriajaamad rajati 1902. aastal Peipsil: Vasknarvas, Praagal, Budovitsis ja Bolsaja-Listovkas. Nendest ttavad tnaseni Vasknarva ja Praaga.

EMHI peadirektori Jaan Saare snul arutatakse seminaril neid ksimusi, mis Eesti jaoks on tna aktuaalsed - Narva je kasutamine laevateena ning Peipsi jrve ja selle valgala koloogilise seisundi kontrollimine piiriveekogude kaitse ja kasutamise konventsiooni raames.

"Et jge laevateena kasutama hakata, selleks peab meil eelnevalt olema piisavalt infot," mrkis Saar. Tema hinnangul on selliste thtpevade thistamine vga oluline, et inimesed ei unustaks, mis sajandite jooksul tehtud.

Seminaril rgitakse Peipsi seisundist viimasel kmnendil ja erakorralisest olukorrast tnavusel suvel, vee-energeetika arendamisest, Peipsi jrve veetaseme ja Narva je ravoolu paljuaastase muutlikkuse kosmilistest ja planetaarsetest phjustest ning Narva jest navigatsiooniaspektist vaadatuna.

Seminari teisel peval mdetakse Narva je sillal je vooluhulka, kiakse Vasknarva hdromeetriajaamas ning arutatakse Peipsi hdroloogilisi probleeme.

Hdromeetriajaamades mdetakse veetaset ja -temperatuuri, vaadeldakse jolusid ning tehakse lumemdistusi. Saadud andmeid kasutavad snoptikud hdroprognooside tegemisel ning veereziimi uurimisel. Jgede, jrvede ja soode vaatlusandmed kogutakse vastavatesse aastaraamatutesse, mida omakorda kasutavad projekteerijad.

Lisainfo: EMHI peadirektor Jaan Saar, tel 646 1563, 050-90390

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012