2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Keskkonnaorganisatsioonide pressiteade

KESKKONNAORGANISATSIOONID
Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond, Tartu lipilaste Looduskaitsering, Eesti Noorte Looduskaitse hing, Prandkoosluste Kaitse hing, Eesti lipilaste Keskkonnakaitse hing "Sorex"

Pressiteade
31. oktoober 2002

Kolm on kohtuseadus - keskkonnaminister Kranich peab tagasi astuma. Lahemaa rahvuspargis jtkub ebaseaduslik raie


Eesti keskkonnaorganisatsioonid soovitavad keskkonnaministril tagasi astuda. Phjuseks on Lahemaa Rahvuspargis, Luige kinnistul toimuv jrjekorralt kolmas ebaseaduslik metsaraie 2002. aasta jooksul. Kui esimene rvraie phjustas keskkonnakaitsjates nrdimust ja teine lootusetust, siis kesolev, kolmas juhtum ti selguse selles, et metsakaitses on olukord lubamatult halb. Keskkonnaorganisatsioonid on juba alates metsaseaduse vastuvtmisest 1997. aastal kutsunud ministreid les seda toimivaks muutma. Metsanduses ja looduskaitses minister Villu Reiljani valitsemisajast kestev korralagedus ja juhtimisvaakum on otseselt phjustatud keskkonnaministrite tahtmatusest ministeeriumi juhtida ja keskkonna kaitsmist tagada. Pole kindel, kas ettevtjate huve kaitsva Reformierakonna poliitika vimaldab keskkonnaministri kohuseid tita.

Lahemaa Rahvuspargi piiranguvndis mdunud ndalal taasalanud ebaseaduslik raie on sellel kinnistul kesoleva aasta kolmas rikkumine. Loksa vallas Kotka klas Luige kinnistul on metsa ebaseaduslik raie avastatud ja peatatud juba kesoleva aasta aprillis ja juulis. Kokku on laastatud le 80 ha kaitsealust metsa. Kohal on kinud politsei, keskkonnainspektsioon, ministeeriumi ametnikud; asja on ulatuslikult kajastatud ajakirjanduses. Kahjuks on ministeerium hambutu probleemiga tegelema. Selleks pole tahet vi aega, mis annab tuult tiibadesse ka teistele metsavarastele. Niteks trahvis keskkonnainspektsioon mais kinnistu omanikku Margo Klementat le 50 ha kaitsealuse maa lagastamise eest 4800 krooniga. Miljonitesse kroonidesse ulatavate kinnistutega manipuleeriva metsarstaja Klementa trahvimisel oli ametnike hinnangul leevendavaks asjaoluks "alalise rahalise sissetuleku puudumine."

Vaatamata ametisse mramise jrel antud lubadustele pole minister Kranich suutnud korrastada metsanduses ja looduskaitses toimuvat korralagedust. Nelja aastaga Riigikogusse judnud metsanduse arengukava on ldsnaline deklaratsioon, mis ei muuda olukorda. Ministri ametisse asumisel lubatud metsaseaduse parandusprojekti pole tnaseni, kitsas ametnike ringis valmiv seaduseprojekt ei kannataks ilmselt avalikku kriitikat. Valmiv looduskaitseseadus ei taga loodusvrtuste kaitset
vljaspool kaitsealasid. Jtkuvalt ehitatakse ranna- ja kaldakaitsevnditesse maju ning need ebaseaduslikud ehitised psivad.

Keskkonnaminister ei suuda Eesti vanima rahvuspargi loodust kaitsta, veel suurem lagastamine toimub Eesti metsades tervikuna. Eesti Rohelise Liikumise hinnangul toodetakse kolmandik Eesti puidust erinevaid seadusi rikkudes. Keskkonnakaitsjad paluvad sekkuda loodusesbrast valitsusjuhil Siim Kallasel ja tagada Lahemaa Rahvuspargi kaitse. Valitsusjuht Kallas peaks andma ka hinnangu ministri pdevusele ja t tulemuslikkusele.

Eesti Roheline Liikumine
Eestimaa Looduse Fond
Tartu lipilaste Looduskaitsering
Eesti Noorte Looduskaitse hing
Prandkoosluste Kaitse hing
Eesti lipilaste Keskkonnakaitse hing "Sorex"

Lisainfo:
Peep Mardiste (Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees): pepe@ut.ee,
050-78111 Toomas Trapido (Eestimaa Looduse Fondi tegevdirektor):
toomas@elfond.ee, 055-570010
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012