2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Kranich lubab ebaseaduslikud raied lpetada

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
4. november 2002

KRANICH: EBASEADUSLIKULE RAIELE LAHEMAAL TEHAKSE LPP

Keskkonnaministeerium on veendunud Lahemaal ebaseaduslikult metsa raiuvad inimesed saavad karistatud nagu kik teisedki seaduserikkujad. Keskkonnainspektsioon teeb thusat koostd siseministeeriumiga ning Klementa ebaseaduslikule tegevusele tehakse lpp.

Tna ennelunal korraldasid roheliste organisatsioonid keskkonnaministeeriumi ees piketi. Protestijad heitsid keskkonnaminister Heiki Kranichile ette, et metsandust reguleerivad seadused on liiga leebed. Keskkonnaminister Heiki Kranich usub, et Eesti Rohelise Liikumise ja Tartu lipilaste Looduskaitseringi prdumine on kantud murest meie looduse kekigu prast, kuid ka ilsate eesmrkide saavutamiseks ei tohi tde vnata.

Ministri arvates on keskkonnakaitsjad oma nooruseuljuses unustanud, et meil on demokraatlik riik, vimude lahusus, on kohtud ja politsei. Kranichi snul ei saa keskkonnaministeerium vaatamata Lahemaal jahmatava paneva kskiksusega seadusesse suhtuvate inimeste tegevusele muutuda omakohtulikuks kttemaksjaks, vaid peab jrgima riigis kehtivaid seadusi. Seda isegi siis kui kellelegi tundub, et igusemistmine kib liiga aeglaselt ja vaja oleks kva ktt, kes he ropsuga probleemid lahendab.

Riigikogule on heakskiitmiseks esitatud huvigruppide poolt lbi vaieldud riiklik metsanduse arengukava. Keskkonnaministeerium on looduskaitsjatega hel meelel ja kavandab uue metsaseaduse eelnus oluliselt karmistada metsa raiuda soovivale omanikule esitatavaid nudeid ja kitsendusi, on see omakorda muutnud murelikuks ausalt kituvaid metsaomanikke.

Kranichi kinnitusel on valitsusvlistel organisatsioonidel piisavalt vimalusi, et la kaasa metsanduse tulevikku mravates ksimustes. Kavas on vlja ttada uus metsaseadus ja looduskaitseseadus, mille eesmrgiks on tagada selgem ja senisest karmim regulatsioon. Samas ei maksa rohelistel pahaks panna kui lisaks nende ettepanekutele tuleb arvestada teiste huvigruppide arvamusi.

Aasta-aastalt on keskkonnainspektsioon teinud thusamat td metsarikkumiste avastamisel ja sdlaste selgitamisel. Inspektsioon tegi eelmisel ndalal kindlaks, et Loksa vallas asuval Luige kinnistul tehti viimastel ndalatel selle omaniku Margo Klementa korraldamisel ebaseaduslik lageraie, millega on rahvuspargi piiranguvndist raiutud le 500 tihumeetri puitu, ning tekitatud esialgsete arvestuste
kohaselt le 1,1 miljoni krooni suurune keskkonnakahju, mis on kvalifitseeritav karistusseadustiku 356 lg 1 kohaselt kuriteona. Raiet on tehtud ligikaudu 12- hektarilisel alal, kus phiosas on kesoleval aastal kord juba raiet tehtud * nd on peamiselt maha raiutud senisest raiest jrele jnud puud. Selle teo puhul algatas keskkonnainspektsioon juba teise kriminaalasja.

Kranich loodab, et algatatud kahe kriminaalasja menetlemisel loobub kohus senisest leebest praktikast ning seaduserikkujale mistetakse iglane karistus.

Urmas Glase
Avalike suhete nunik
Tel 626 2917, 050-10409
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012