2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
RMK nukogu soovib metsaseaduse muudatust

08.11.2002 - RMK nukogu soovib metsaseaduse muudatust

Eile, 7. novembril kogunenud RMK nukogu ksitles oma koosolekul RMK jrgmise aasta eelarvet, siseauditi ning loodusturismi valdkonnaga seonduvaid ksimusi.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seisukohale moodustada kikidest Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas asuvatest tasulistest majutusobjektidest rihing, otsustas RMK nukogu teha keskkonnaministrile ettepaneku algatada metsaseaduse muudatus, mis pikendaks RMK loodusturismialast tegevust he aasta vrra. Metsaseaduse paragrahv 60 lige 5 lubab RMK-l osutada turismialaseid teenuseid kuni 1. jaanuarini 2003.

"Jrgmise aasta jooksul on vimalik ette valmistada RMK ja teiste Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevate majutusobjektide le andmine moodustatavale rihingule, see on pikk juriidiline protsess, mida ei ole vimalik kesoleval aastal algatada ja lpule viia," tles RMK nukogu esimees Andres Onemar. "Kui kik puhkemajad 1. jaanuarist 2003 sulgeda, siis seisaksid nad pikka aega thjalt ning nende seisukord halveneks. Lisaks kulub nende kinnisvaraobjektide lalpidamiseks 2,5 miljoni krooni," snas Onemar.

RMK nukogu tutvus ka RMK 2003. aasta eelarveprojektiga ning kiitis selle heaks, eelarve kinnitamine toimub prast riigieelarve seaduse vastu vtmist. Vastavalt eelarveprojektile on RMK kavandatavad tulud 2003. aastal 880 miljonit krooni. Riigieelarvesse kannab RMK jrgmisel aastal 157 miljonit krooni metsatulu, mis on 3 miljonit krooni rohkem kui kesoleval aastal. RMK nukogu koguneb uuesti 12. detsembril 2002.

RMK nukogus on 9 liiget: Keskkonnaministeeriumi esindaja Andres Onemar, keskkonnaminister Heiki Kranich, Rahandusministeerium asekantsler Raivo Sulg, Majandusministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Ahti Kuningas, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nukogu esimees Mati Polli, Riigikogu liikmed Vootele Hansen ja Arvo Jaakson ning EPM metsakorralduse instituudi lektor Henn Korjus.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille philesanne on riigimetsa sstlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK lesandeks tagada igaheigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nukogu esimees
Telefon 050 44 331


RMK
Viljandi mnt. 18b
11216 Tallinn
Telefon (0) 628 1500
Faks (0) 628 1510
E-post rmk@rmk.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012