2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Jgevamaal loodi uus looduskaitseala

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
19. november 2002

JGEVAMAAL LOODI UUS KAITSEALA

Valitsus kiitis tnasel istungil heaks Aidu looduskaitseala kaitse alla vtmise Jgevamaal.

Kaitseala moodustamise algatas keskkonnaministeerium 2000. aastal. Kaitseala phieesmrk on kaitsealuste liikide - must-toonekure, metsise, laanep ja kassikaku - psielupaiga ja rgmetsailmelise puistu kaitse. Kaitsealal kehtima hakkav sihtkaitsevndirezhiim tagab musta toonekure ja metsise pesitsemiseks vajaliku looduskeskkonna ning kogu kaitsealal kehtiv thtajaline liikumiskeeld vhendab juhuslikku hirimist.
Looduskaitseala ja kaitse-eeskirjale tehti keskkonnaekspertiis ning selle kohta on esitanud oma arvamuse Jgeva maavalitsus, Pltsamaa vallavolikogu ja Pajusi vallavalitsus. Aidu looduskaitseala pindala on ligikaudu 312 hektarit, millest eramaale jb 64,99 hektarit. Kaitseala maa-ala kuulub sihtkaitsevndisse. Mruses on tpselt kirjeldatud kaitseala vlispiir.
Vastavalt kaitstavate loodusobjektide seadusele on moodustatavast looduskaitsealast ja seal kehtima hakkavast kaitse-eeskirjast posti teel teavitatud kinnisasja omanikke ning palutud avaldada arvamusi, teha ettepanekuid ja esitada pretensioone.

Lisainfo: looduskaitseosakonna nunik Tiit Sillaots, tel 626 2873

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012