2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eestlased ktavad endistviisi ilma

14. mail kiitis valitsus heaks idee algatada kasvuhoonegaaside vhendamise riiklik programm aastateks 20032012. Selle eesmrk on ttada vlja heitetrjemeetmed.


Kasvuhoonegaaside heide on Eestis kaheksa tonni he inimese kohta aastas: nii kanname me ikka he Euroopa suurima saastaja kahetsusvrset kuulsust.


Olukorra parandamise abinud nevad ette thustada energiakasutust, uurida ja arendada taastuvaid energiaallikaid, ssinikdioksiidi sidumise viise ja ndisnuetele vastavaid keskkonnasstlikke tehnoloogiaid ning soodustada ja laiendada nende kasutust.


Piirata tuleb ka metaani heidet energia tootmises, edasitoimetamises ja jaotamises ning jtmekitluses.


Sel aastal kavatseb Eesti ratifitseerida RO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli. See kohustab Eestit vhendama aastateks 20082012 oma territooriumil kasvuhoonegaaside hkuheidet 8% vrra 1990. aastaga vrreldes.


Seda nuet pole raske tita, sest eelkige drastiliselt muutunud majandusolude tttu on kasvuhoonegaaside heide praeguseks vhenenud juba 56%. Samas on heitmekogus he inimese kohta endiselt liiga suur.


he vimaluse tehnoloogiaid uuendada ja seelbi kasvuhoonegaaside emissiooni vhendada annavad hisprojektid. Nende vastu on juba huvi ilmutanud Holland, veits, Soome, Saksamaa ja Taani. hisprojektid toovad riiki investeeringuid, mille abil uuendatakse tehnoloogiat, ning seelbi vhenenud heitmekoguse vrra vib kapitalimahutuse teinud riik suurendada oma kasvuhoonegaaside heidet. See on ks Kyoto protokollist tulenevaid teid leida tehnoloogia uuendamiseks vajalikke investeeringuid.KKM


28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012