2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Riigikogu kinnitas jtmekava

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
5. november 2002

RIIGIKOGU VTTIS VASTU JTMEKAVA

Riigikogu kiitis eile heaks leriigilise jtmekava, mille eesmrk on Eesti jtmehoolduse korrastamine.

Jtmekava annab pika ja phjaliku analsi Eesti jtmekitluse olukorrast ja olulistest probleemidest, samuti lahendused, kuidas jrgnevatel aastatel seisu parandada.

Keskkonnaministeeriumi jtmeosakonna juhataja Peeter Eegi snul sisalduvad jtmekavas ka hinnangud kuludele, mis korrastatud jtmehooldusssteemi pstitamiseks tuleb teha. Eelkige puudutab see vanade prgilate sh Ida-Virumaa tstusjtmete prgilate sulgemist ning uute jtmekitluskeskuste avamist.

Praeguse seisuga on aastani 2006 planeeritud kasutada prgilate rajamiseks ja sulgemiseks Eestipoolse rahastamisena 202 miljonit krooni. Seoses liitumisega Euroopa Liiduga (EL) on kavandatud leminekuperioodi oluliseks rahastajaks EL eeltukefondid ja liitumisejrgselt EL tukefondid.

Aastaks 2008 peavad jtmekava jrgi olema Eestis kik vanad nuetele mittevastavad prgilad suletud. Keskkonnanuetele vastavaid regionaalseid tavajtmete prgilaid on selleks ajaks Eestis jtmekava kohaselt kaheksa. Neist on juba td alustanud Uikala, Torma ja Vtsa prgila. Peatselt lheb kiku Tallinna uue prgila I jrk. Ettevalmistamisel on Kagu-Eesti, Paikuse ja Loode-Eesti prgila. Jtmekava jrgi plaanitakse prgila rajada ka Saaremaale.

Jtmekava kohaselt on tavajtmekitluse paremaks korraldamiseks vga oluline kohalike omavalitsuste vaheliste koostssteemide teke.

Eegi hinnangul on Eesti jtmehooldus viimase kmne aastaga tublisti arenenud, seda aga eelkige teenusepakkujate poolel. Suur t jtkub prgilate sulgemise ja uute rajamisega ning jtmete taaskasutamisega.

Lisainfo: jtmeosakonna nunik Helle Haljak, tel 626 2863

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012