2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
sme prgila projekt peatatud

PRESSITEADE
6. detsember 2002

Ragn-Sells peatab sme prgila projekti

Eesti ks suuremaid jtmekitlusfirmasid, Ragn-Sells AS otsustas peatada Loode-Eesti Jtmekeskuse projekti arenduse sme rabas.

Ragn-Sells on alates 1997. aastast teinud erinevaid uuringuid, et leida sobiv asukoht Tallinnast lne poole jvale kaasaegsele ja keskkonnohutuse normidele vastavale jtmekeskusele, tles Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu. Tna oleme kahjuks judnud olukorda, kus tuleb ligi 500 miljonit krooni maksev projekt sme rabas peatada.

Ragn-Sells-i otsus oli tingitud eelkige 1998. aastal teostatud esialgse asukohavaliku mittevastamisest praegustele nuetele, vhesest omavalitsuse osalusest projekti arendusel ja sellest, et sme rabas paikneb haruldaste taimeliikide kasvukoht. Viimaseks piisaks karikas osutus keskkonnamju hindamise lbiviimise ebaprofessionaalne tase.

Otsustasime projekti peatada, kuna leiame, et praeguses olukorras ei ole vimalik seda enam korrektselt ja eesmrgikindlalt jtkata, lausus
Ragn-Sells AS-i arendusdirektor Agu Remmelg. Samas oleme jtkuvalt seisukohal, et Loode-Eesti, kus tekib pool riigi olmejtmetest, vajab keskkonnaohutu jtmekitlemise ja tarbijasbralike jtmekitlushindade hoidmiseks, lisaks Jelhtmele rajatavale prgilale ka konkureerivat jtmekitluskeskust.

Loode-Eestisse vastava jtmekeskuse rajamist neb ette ka kesoleva ndala kolmapeval Riigikogus vastu vetud leriigiline jtmekava, mis paneb paika jtmehoolduse hetkeseisu ja eesmrgid, mrab jtmekitluse struktuuri ja kirjelduse ning eesmrkide realiseerimiseks vajalikud abinud.

Loode-Eesti jtmekeskuse projekti arenduse jrgmiseks etapiks on kohalike omavalitsuste kaasamine ja uue asukoha valimine, mrkis Agu Remmelg. Senise arendusprotsessi kigus omandatud informatsioon ja kogemused on edasise t jaoks hindamatu vrtusega.

Loode-Eesti Jtmekeskuse rajamiseks valiti 1997-1998. aastal vlja 20 vimalikku asukohta, millest uuriti phjalikumalt 13. Uuringu tulemustest lhtuvalt otsustati jtkata projekti arendusega sme raba lneservas.

Saue vallavalitsuse korraldusega 2002.a veebruaris algatati kinnistule sme raba lneservas keskkonnamjude hindamine. Keskkonnamju hindajaks valiti firma Entec AS. Ndal aega tagasi ehk 29. novembril toimunud Loode-Eesti Jtmekeskuse teistkordsel keskkonnamjude hindamise aruande avalikul arutelul selgus, et avalikustamise korraldus ei olnud teostatud piisavalt professionaalsel tasemel.

Taustinfo:

Jtmekitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB ttarettevte Eestis. Ragn-Sells juurutas 2002. aasta kevadel esimese Eesti jtmekitlusettevttena integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisssteemi, mis tunnistati vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nuetele.
Ettevttes ttab 160 ttajat, eelmise aasta kive oli 107 miljonit krooni. Ragn-Sellsile kuulub le 70 eriotsatarbelise auto ja teenindatakse le 15 000 kliendi.

Lisainformatsioon:
Agu Remmelg, Ragn-Sells AS, arendusdirektor, tel 606 0408
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012