2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Pllumajandusreostuse suurus vaieldav

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
16. jaanuar 2003

PLLUMAJANDUSREOSTUSE SUURUS ON SENI VAIELDAV

Eesti pllumajandus- ja keskkonnaekspertidel puudub senini ksmeel selles osas, kui palju reostust tekitab pllumajandus. Et veekaitseabinude planeerimisel on vltimatu seda teada, loodetakse homme Norra ekspertide kaasabil selles osas lahendus leida.

Homme, 17. jaanuaril algusega kell 11 peetakse keskkonnaministeeriumis seminar-nupidamine teemal "Optimaalne vetiste kasutamine ja toitainete rakanne". Samas vetakse kokku ka Phjamaade ja Balti riikide hisprojekt keskkonnaseirest pllumajanduses.

Veeseaduse kohaselt tuleb aastaks 2004 koostada kigi Eesti alamvesikondade (Prnu, Matsalu, Pandivere, Viru, Peipsi, Lnesaared, Harju, Koiva ja Vrtsjrve) kohta veemajanduskavad, mis muu hulgas hakkavad sisaldama andmeid pllumajandusmaastikult rakantava reostuse kohta.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nunik Tiiu Raia snul on seetttu oluline omada selget pilti sellest, kui palju reoaineid tuleb punktreostusest (nt asulatest) ja kui palju hajureostusest (pllumajandus).

"Proovime lbi rkida, kui palju reostust viks pllumajandusest tulla. Seni on meil selles osas lahkarvamused," tles Raia.

Nupidamisel osalevad keskkonna- ja pllumajandusministeeriumide, konsultatsioonifirmade, EPM, TT, maakondade keskkonnateenistuste ja Norra pllumajandusinstituudi esindajad.

Lisainfo: keskkonnaministeeriumi veeosakonna nunik Tiiu Raia, tel 626 2851, 051-20429

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012