2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Rahvusvaheline mrgalade pev

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
31. jaanuar 2003

PHAPEVAL THISTATAKSE MRGALADE PEVA

Phapeval, 2. veebruaril thistatakse rahvusvahelist mrgalade peva. Tnavu on mrgalade peva juhtlause "Pole mrgalasid, pole vett" (No wetlands - no water).

2. veebruaril thistatakse mrgalade peva seetttu, et just sel kuupeval 1971. aastal veti Iraanis Ramsari vikelinnas vastu rahvusvahelise thtsusega mrgalade, eriti veelindude elupaikade ehk nn. Ramsari konventsioon.

Konventsiooni eesmrk on tagada riikidevaheline koost mrgalade kaitsmisel ning sstlikul kasutamisel. Ramsari konventsiooniga on hinenud 135 riiki, Eesti hines 1993. aastal.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingeli snul on Eestis praegu 12 rahvusvahelise thtsusega mrgala, mis on kantud Ramsari alade nimekirja. Need on Soomaa ja Vilsandi rahvuspark, Matsalu, Alam-Pedja, Endla, Muraka, Nigula ja Laidevahe looduskaitseala, Hiiumaa laidude maastikukaitseala koos Kina lahega, Emaje Suursoo, Virtsu-Laelatu-Puhtu ja Nehatu kaitsealad.

Eestis on Ramsari konventsiooni nuetele vastavaid vrtuslikke mrgalasid tunduvalt rohkem kui seni kaitse alla vetud, seetttu ootavad oma jrge vimalike rahvusvahelise thtsusega mrgaladena veel 13 ala. Nende hulgas on Puhatu soostik, Haapsalu Tagalaht koos Noarootsi jnukjrvedega, Vike Vin, Agusalu soostik, Hdemeeste rannaniidud ja teised.

Eestis peetakse peva puhul mitmeid temaatilisi ritusi:
31. jaanuaril tutvustatakse Endla looduskaitsealal Eesti mrgalade kaitse ja aruka kasutamise hetkeseisu. Tiit Leito esitleb vastvalminud albumit "Endla soostik" ning nitab slaide.
3. veebruaril thistab mrgalade peva Matsalu looduskaitseala: tutvustatakse Ramsari konventsiooni, Kasari vesikonna veekasutuskava ning Kasari delta rekonstrueerimise projekti. Lisaks avatakse Guido Kanguri loodusfotode nitus "Kotkas teab".
3. veebruari htul kell 18 peetakse Rahvusraamatukogus Ramsari htu. Tehakse pildiretk Endla looduskaitsealale ja Muraka rappa, rgitakse Ramsari pevast ja Eesti mrgaladest.

le kogu maailma on rahvusvahelise thtsusega mrgalade nimekirja kantud 1235 mrgala, kogupindalaga 106,6 miljoni hektarit.

Lisainfo: looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel, tel 051-39079

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012