2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Jahikullide pidamisest

Eesti Ornitoloogiahingu PRESSITEADE 31.01.2003

Eesti Ornitoloogiahing ei toeta kaitstavate linnuliikide kodus pidamist ega kasvatamist.

Tallinnas Lasname korteris les kasvatatud rabapistrik on tekitanud laialdast poleemikat tnu juhtumi korduvale ksitlemisele meedias (nt ETV saade Osoon, Postimees). Samas on valgustamist leidnud vaid asja ks klg: linnu omandaja(te) jupingutused rabapistriku pidamisel ja kasvatamisel ning linnu legaliseerimisel. Krvale on jetud aspekt, et rabapistrikku sooviti dresseerida jahikulliks.

Eesti Ornitoloogiahing (EO) on kategooriliselt vastu jahikullide pidamise legaliseerimisele Eestis, kuna see tegevus pole meil traditsiooniline ega koosklas kohaliku elanikkonna loodushoidliku suhtumisega, samuti on see raskesti kontrollitav, soodustab illegaalset kaubandust loomadega, vib mjuda laastavalt kaitsealuste liikide looduslikele populatsioonidele, sisaldab vrliikide loodusesse psemise ohtu ning ei ole kooslas EL linnudirektiiviga ja linnukaitse phimtetega.

Leiame, et antud juhtumi puhul oli igustatud keskkonnaministeeriumi keeldumine loa andmisest rabapistriku kodus pidamiseks, ja avaldame kahetsust, et jahikullide kasvatamisega tegelesid EO liikmed.

Samuti peame eetiliselt ebaigeks ja seadusevastaseks mistahes kaitstavatest liikidest isendite kodus pidamist ja dresseerimist oma huvides. Metsloomi vivad pidada teaduslikult phjendatult nende eluvime taastamise ning loodusesse tagasilaskmise eesmrgil selleks seaduslikku luba ja tingimusi omavad isikud ja organisatsioonid.

Eesti Ornitoloogihing (asutatud 1921. aastal) on lindudest, linnu-uurimisest ja ^kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik hendus. EO on rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International koostpartner Eestis.

Tiendav info:

Riho Kinks
Eesti Ornitoloogiahing
Veski 4, Tartu
07 422 195
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012