2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Loodusajakirja aastaauhind "Seest suurem Eesti"

PRESSITEADE

MT Loodusajakiri kuulutas vlja oma aastaauhinnad Seest suurem Eesti

18. veebruaril kuulutas MT Loodusajakiri vlja oma aastaauhinnad aasta parimatele loodusest ja teadusest kirjutajatele, fotopreemia, llataja auhinna ja auhinna kige loodus- ja teadussbralikumale kirjastusele Eestis. Aastaauhinna nimi Seest suurem Eest viitab meie kodumaa looduse llatavale mitmekesisusele. Auhinnaks on foto hest Eesti looduse imest ning looduse ja teaduse aastaraamat Lehed ja thed.

Auhinna vitsid:
llatusauhind maailmas suurt klapinda leidnud raamatu kiire ja hea ning uudse eestikeelse terminoloogiaga silma paistva tlket eest Stephen Hawkingi raamatu Universum phklikoores tlkijale, meie teaduspopulariseerimise vanameistrile
Henn Kmbre, T Fsika Instituudi teadlane

Madala ja sageli nhtamatu seenemaailma vrvikaks ja nhtavaks ning mistetavaks kirjutamise eest Seenevana-sarjas Looduses ja loodustundjana Eesti Looduses
Erast Parmasto, akadeemik ja Seenevana

Loomariigi ja ilmastiku omavaheliste seoste tabava ja llatava avamise eest Eesti Looduse artiklis Pud nuhtleb ja nitab ktte meie vead
Nikolai Laanetu, kopra- ja teiste veeimetajate uurija

Lihtsa Hiiumaa lpsiku suureks ja keeruliseks kirjutamise eest Horisondi artiklis Hiiumaa iidne lpsik
Helgi Pllo, Hiiumaa muuseumi peavarahoidja

Eesti ja maailma metsade ja nendega mberkimise sgava vrdlemise eest Eesti Metsa artiklis Eesti metsasertifitseerimine globaalprotsesside taustal
Kristjan Tnisson, NEPcon O tegevdirektor

Sdamlike loomafotode eest Eesti Looduse ja Looduse kaantel
Ingmar Muusikus, Eesti Ekspressi fotograaf, looduspildistaja

Kige loodus- ja teadussbralikumale kirjastusele hulga loodust ja teadust populariseerivate raamatute kirjastamise eest, sealhulgas sarjas Roheline raamat
Kirjastus Varrak

Loodusajakiri on mittetulundushing, mis kirjastab ajakirju Horisont, Eesti Loodus, Loodus ja Eesti Mets.
www.loodusajakiri.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012