2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti geenivaramu alustab phiprojekti

Eesti Geenivaramu alustab phiprojekti

Sihtasutuse Eesti Geenivaramu pressiteade, 27.02.2003

Olles saavutanud pilootprojekti peamised eesmrgid, kuulutas sihtasutus Eesti Geenivaramu kolmes Eesti maakonnas lbi viidud pilootprojekti lppenuks ja le-eestilise phiprojekti alanuks.

Geenivaramu pilootprojekti peamine eesmrk on tidetud tehniline ja organisatsiooniline valmidus le-eestilise Geenivaramu projekti lbiviimiseks on saavutatud ning ka raha laienemise alustamiseks on olemas, phjendas SA Eesti Geenivaramu juhatuse esimees Krista Kruuv pilootprojekti planeeritust varasemat lppenuks kuulutamist. Veendumust vljattatud mudeli sobivuse kohta lisab ka teadmine, et mitmel pool maailmas on hakatud Eesti Geenivaramust rkima kui biopankade loomise hest etalonist.

Phiprojekti kigus jtkab Geenivaramu pilootprojekti raames vlja ttatud ja testitud andmekogumise mudeli rakendamist juba osalevates maakondades ning kaasab projekti jrk-jrgult teised Eesti piirkonnad.

Geenivaramu projekti laienemise esimeses etapis kaasatakse uute maakondadena Jgevamaa, Viljandimaa ja Prnumaa, kus plaanitakse geenidoonorite andmete kogumist alustada juba aprillis. Laienemise teises etapis lisandub veel kolm maakonda - Vru, Plva ja Valga, kus andmekogumise algus on planeeritud suvekuudesse. Jrgmised maakonnad liituvad Eesti Geenivaramu projektiga sgisel, need on Lnemaa, Raplamaa ja Jrvamaa. Kesoleval aastal kaastatakse projekti ka osa Harju maakonnast.
Tallinn ja Ida-Virumaa liituvad Geenivaramu projektiga 2004. aasta esimeses pooles. Peame tegema kik endast oleneva, et tagada kogu Eesti elanikkonnale phjalik ja arusaadav informatsioon Eesti Geenivaramu projektist, selgitas Kruuv. Soovime venekeelsele elanikkonnale pakkuda infot nende emakeeles, selle ettevalmistamine ja elluviimine nuab paratamatult aega.

Phiprojekti jooksul toimub lisaks fenotbiandmetele ka genotbiandmete lisamine Geenivaramusse. Genotpiseerimine ja individuaalsete geenikaartide koostamine on seotud Geenivaramu andmekogu kasvu ning teadusliku ja tehnoloogilise arenguga. Praeguse prognoosi kohaselt vib genotpiseerimine alata kahe-kolme aasta prast, tpsustas Kruuv.

Phiprojekti ajal hakkavad lisaks perearstidele vabatahtlikelt tervise-, sugupuu- ja geeniandmeid koguma ka mnede valdkondade eriarstid. Geenivaramu on juba alustanud koostd endokrinoloogidega, et koondada poole aasta jooksul Geenivaramusse assotsiatsiooniuuringute lbiviimiseks vajalik hulk suhkurtbe pdevate patsientide andmeid.

Eesti Geenivaramu projekti eesmrk on luua kogu Eesti elanikkonda hlmav tervise- ja geeniandmete kogu. Andmekogus olevaid anonmseid andmeid hakkavad uurima teadlased, et vlja selgitada haiguste ja geenide vahelised seosed.

Andmete kogumist Eesti Geenivaramusse alustasid pilootprojekti maakondade Tartumaa, Lne-Virumaa, Saaremaa perearstid mdunud aasta oktoobris. Pilootprojekti lppedes lhenes geenidoonorite arv tuhandele. Andmete kogumisega tegeles rohkem kui poolsada perearsti.

Aire Koik
Sihtasutuse Eesti Geenivaramu teabejuht
07 440 423
052 52 072
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012