2012/12



   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010




   AIANDUS.EE

UUDISED
Viljandi haigla arvamus Jmejala parki ehitamisest

Justiitsministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile.

Seoses Prsti Vallavalitsuse ning Eesti Looduskaitse Seltsi ja Prsti valla elanike vahelise igusliku vaidlusega Vanglate Keskhaigla Detailplaneeringu osas teatame alljrgnevat:

1.Detailplaneeringu kehtestamisel puudub iguslik vajadus, kuivrd Planeerimis- ja ehitusseaduses stestatud asjaolusid arvestades ei ole planeeritava Vanglate Keskhaigla alune maatkk eelnimetatud seaduse mistes objektiks;
2.Detailplaneeringu kehtestamisvajadus puudub ka tingimusel, kui esmajrjekorras toimub Vanglate Keskhaigla ehitus;
3.Vttes arvesse kehtivat Planeerimisseaduse 3 lg. 2 p. 2 on
detailplaneeringu koostamine on kohustuslik kui toimub olemasolevate hoonete maapealsest kubatuurist le 33 protsendi suuruse laiendamine.
Kesoleval juhul ei ole tegemist laiendamisega eelnimetatud ulatuses.

Lhtuvalt laltoodust puudub sisuline vajadus edasiseks detailplaneeringuks ning edasiseks kohtuvaidluseks.

Argumendid Vanglate Keskhaigla paiknemise kohta Viljandis:

1.Viljandi Haigla (koos heal tasemel tugiteenistustega) paikneb territoriaalselt piirkonnas, mille puhul kinnipeetavate transport erinevatest Eesti regioonidest Viljandi Haiglasse on odavam, kui niteks haiglasse, mis hakkaks paiknema Kirde-, Edela- vi Loode-Eestis.
2.Viljandi Haiglal (Jmejala sundravi osakond) on olemas kogemus kinnipeetavatele tervishoiuteenuste osutamises, seega vimaldaks Vanglate Keskhaigla Viljandis luua kompaktse kinnipeetavatele osutavate statsionaarsete tervishoiuteenuste ssteemi.
3.Viljandi Haigla, planeeritav ldhaigla, on tervishoiuteenuste erialadelt sobivaim variant tagada kvaliteetne tervishoiuteenus, kuivrd Viljandi Haigla tervishoiuteenuse omahind vrreldes erinevate Eesti regioonidega on optimaalseim.
4.Viljandi Vanglate Keskhaigla suhtes on olemas eskiisprojekt, mille realiseerimine ei sltu kolmandatest isikutest (s.h. vimalikest kohtuvaidlustest) ning uus projekteerimine tooks kaasa tiendava aja ning finantskulu.

Lugupidamisega
lle Lumi
SA Viljandi Haigla
Juhatuse esimees
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012