2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Thtsad taimealad - uus vimalus looduskaitses

THTSAD TAIMEALAD LOODUSKAITSE UUS VIMALUS

Eesti parimad taimealad saavad rahvusvahelise tunnustuse

Eesti parimad taimealad mratletakse rahvusvahelisel tasandil kui ^thtsad taimealad (Important Plant Areas, IPAd). Need on kige olulisemad taimede kasvukohad, mis vajavad kaitset ja silitamist. Eestis on palju haruldasi ja ohustatud taimeliike ja vga liigirikkaid taimekooslusi.

Eesti thtsate taimealade mratlemiseks algas tna, 13. mrtsil Lutsu turismitalus Otep looduspargis kahepevane seminar. Taimealade valikul toetutakse eksperdiarvamusele ja teaduslikule informatsioonile. Seminarist vtavad osa ka vliseksperdid.

Kesk- ja Ida-Euroopa maades algatas selle projekti rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon Plantlife International, mis on Londonis asuv Suurbritannia mittetulundushing. Thelepanu pratakse eelkige taimede ja nende looduslike elupaikade kaitsele ja silitamisele, selle tarvis luuakse leeuroopaline thtsate taimealade vrgustik.

Plantlife Internationali partner Eestis on Eesti Pllumajanduslikooli keskkonnakaitse instituut.

Thtsate taimealade vljavalimiseks on oluline botaanikute, metsandusttajate ja looduskaitsjate laialdane koost.

Projekti rahastavad Hollandi Pllumajandusministeeriumi looduskasutuse osakond ja Vlisministeeriumi PIN/MATRA fond. Projekti on kaasatud seitse riiki: Eesti, Slovakkia, Tsehhi, Sloveenia, Poola, Rumeenia ja Valgevene.


Thtsate taimealade projekti Eesti koordinaator ja kontaktisik:
Mart Klvik
Keskkonnakaitse Instituut
Eesti Pllumajanduslikool
Akadeemia 4, Tartu
Tel.: 052 18 104


Thtsate taimealade projekti Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni
koordinaator
Plantlife International
Bratislava, Slovakia
Tel. + 421 2 55 42 35 23
Mobiil: + 421 903 77 89 57

Plantlife koduleheklg http://www.plantlife.org.uk/
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012