2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Kaitsealuste liikide mberasustamisest

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
25. mrts 2003

VALITSUS KEHTESTAS KORRA KAITSEALUSTE LIIKIDE MBERASUSTAMISEKS

Valitsus kiitis tnasel istungil heaks kaitsealuste taimede, seente ja loomade mberasustamise korra, mis reguleerib kaitsealuste taimede, seente ja loomade isendite (sh sipelgapesade) mberasustamist nende looduslikust kasvukohast vi psielupaigast uude looduslikku kasvukohta vi psielupaika.

Kaitsealuste liikide isendite mberasustamiseks vib tekkida vajadus niteks uute teede ehitamisel vi elektriliinide paigaldamisel, et kaitsealuseid liike uute rajatiste tttu mitte hvitada ega kahjustada.


Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna spetsialist Riinu Rannapi snul on Eestis olnud mned juhtumid, kus asustati mber sipelgapesi, kuna need hakkasid inimeste elamist segama. "Sipelgad tegid oma koloonia elumajale nii lhedale, et hakkasid inimeste elamist lausa le vtma. Teadlaste nu ja juga asustati pesad elumajadest kaugemale," tles Rannap.

Kaitsealuste liikide mberasustamist plaanides tuleb Rannapi snul esimese asjana tellida ekspertarvamus, et vlja selgitada, kas seda liiki on ldse vimalik mber asustada. "Kui ekspert leiab, et on, annab ta ka tingimused, mismoodi seda teha - kas sel, peval, sgisel vi kevadel. Kik toimub vastava liigi eksperdi kirjaliku juhendi
alusel," mrkis Rannap.

Korra jrgmisel on tagatud kaitsealuste liikide isendite mberasustamine viimaseid kahjustamata.

Praegu on vljattamisel mrus, mis kehtestab karistuse, kui keegi peaks kaitsealuse liigi pesakoha hvitama vi seda kahjustama. Eelnu kohaselt arvestatakse kaitsealuste kuklaseliikide pesa hvitamisel keskkonnakahju 5000 krooni pesa kohta, kui selle phja lbimt maapinnal on ks meeter, ja 2000 krooni, kui pesa phja lbimt on alla he meetri. Pesa kahjustamisel tuleb maksta kahjutasu 500 krooni pesa kohta.

Lisainfo: looduskaitse osakonna spetsialist Riinu Rannap, tel 626 2889

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012