2012/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

UUDISED
Uued kaitsealused taime- ja loomaliigid

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete broo, tel 626 2811
11. aprill 2003

UUED LIIGID VETI LOODUSKAITSE ALLA

Tna justub keskkonnaministri mrus, millega muudetakse kolmanda kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirja.

Nimekirja on teiste hulgas lisatud taime- ja kalaliike, mis ei ole Eestis eriti haruldased, kll on nad aga seda Euroopa Liidu (EL) mastaabis. Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialisti Riinu Rannapi snul lasub Eestil tulevase EL liikmesriigina vastutus silitada siinne elujuline asurkond sellisel kujul nagu see praegu on.

"Enamus kolmanda kategooria nimekirja lisatud liike on kitsalt kohastunud oma elupaikadega. See thendab, et kui elupaikade seisund halveneb, vivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kuna pole vimelised kiirelt muutuvates tingimustes kohanema. Paljudes EL riikides on need liigid muutunud vga haruldasteks, seda just elupaikade hvimise tttu. Seeprast on Eestil nende liikide silimise suhtes vastutaja roll," tles Rannap.

Kolmanda kategooria kaitsealuste taimeliikide nimekirja on EL ettepanekul lisatud karvane maarjalepp, liht-vtmehein, nmmnelk, emaputk, madal unilook, pst-linalehik, juus-kiilsirbik, likiv kurdsirbik, knttanukas, harjakas tahuksammal ja jik keerdsammal.

Loomaliikide nimekirja on EL ettepanekul arvatud paksukojaline jekarp, vasakkeermene pisitigu, luha-pisitigu, vike pisitigu, rohe-tondihobu, valgelaup-rabakiil, suur rabakiil, hnnak-rabakiil, rohe-vesihobu, ebassik, vike-punalamesklane, laiujur, tmmuujur, eremiitprnikas, must-seenesultan, vareskaera-aasasilmik, teelehe-mosaiikliblikas, suur-mosaiikliblikas, suur-kuldtiib, srsilmik, thnik-sinitiib, hink, vldas, vingerjas, kasetriibik.

EPM Zooloogia- ja Botaanika Instituudi teadlaste ettepanekul lisati nimekirja jrgmised sammaltaimed: meri-pungsammal, tmmu pungsammal, mustpeasammal, suurelehine porella, kurdsammal, loigu-turbasammal, keeljas keerik, sulgjas hik, Wulfi turbasammal.

Kolmanda kategooria loomaliikide nimekirjast on vlja arvatud mets-karihiir, vike-karihiir, laane-karihiir ja vesimutt. Eesti Terioloogia Seltsi andmetel pole need liigid Eestis ohustatud ning nende arvamine kaitsealuste liikide hulka pole phjendatud. Vlja arvati ka kivinugis, sest viimastel aastatel on kivinugise arvukuse tusnud ja levila mrgatavalt laienenud.

Kolmanda kategooria kaitsealuste taimeliikide nimekirjast on vlja arvatud kaunis kuldking, mis kanti eelmisel aastal teise kategooria kaitsealuste liikide hulka.

Kaitsealused liigid on Eestis jagatud kolme kategooriasse. Esimesesse kategooriasse on kantud haruldased vi hvimisohus olevad liigid, teise kuuluvad ohustatud liigid. Kolmandasse kategooriasse kantakse liigid, mille arvukust ohustab nende elupaikade ja kasvukohtade hvimine ja mis ohutegurite toime jtkumisel vivad sattuda ohustatud liikide hulka.

Lisainfo: looduskaitseosakonna spetsialist Riinu Rannap, tel 626 2889

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012