Nr. 4/2004


Olümpiaad
Eesti ja Soome võistlesid füüsikas

Aprilli kolmel viimasel päeval toimus Tallinnas teine Eesti-Soome füüsikaolümpiaad.

Olümpiaadi võitis Sami Kivistö Soomest, kes kogus 49,5 punkti 73-st võimalikust ja pälvis KBFI poolt välja pandud peaauhinna; teiseks tuli Fjodor Novozhilov, kolmandaks Lauri Ahlorth. Viis paremat Eesti võistlejat (lisaks Fjodor Novozhilovile Aleksandr Morozenko, Dmitri Derkats, Riho Taba ja Siim Ainsaar)moodustavad ka meie võistkonna 15.–23. juulil Lõuna-Koreas toimuval 35. rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil. Nii Eesti kui ka Soome võistkondade liikmeid auhinnati Soome Füüsika Seltsi ja Soome võistkonna juhendaja Maija Ahtee poolt paksude füüsikõpikutega ning Hansapanga poolt majandusfüüsika-alaste raamatutega.


Võistlus täitis niisiis kahte ülesannet: pakkus ligi neljakümnele koolilapsele võimaluse rahvusvaheliseks jõukatsumiseks ning aitas välja selgitada mõlema riigi võistkonnad rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile. Nii nagu mullugi, toimus olümpiaad Tallinna Tehnikaülikooli ruumides. Ülesandeid lahendati kahel päeval, mõlemalviis tundi. Kui rahvusvahelisel olümpiaadil on teine päev tervikuna eksperimentaalülesannete lahendamiseks, siis Eesti-Soome võistlusel oli selleks ette nähtud vaid üks kolmandik teise päeva lahendusajast. Peamiseks selle erinevuse põhjuseks on asjaolu, et meie koolides õpetatakse füüsika katsete tegemist liiga vähe; rahvusvahelise olümpiaadi võistkond harjutas eksperimendioskust viis päeva juunikuus Soomes. Ajagraafik oli väga tihe, kuid võistlejatel avanes siiski võimalus tutvuda Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI) ning lõõgastuda, bowling’ut mängides. Soome võistlejatele korraldati ka ekskursioon vanalinna. Pidulik lõpetamine toimus Teaduste Akadeemia saalis, kus võistlejaid tervitas Akadeemia president Jüri Engelbrecht.

Ülesannetega saab tutvuda internetiaadressil
http://greta.cs.ioc.ee/~kalda/ipho/E_S.html . Probleemide autoriteks olid Alar Ainla, Valter Kiisk, Mihkel Kree ja allakirjutanu, kellest kolm esimest õpivad Tartu Ülikooli füüsikateaduskonnas üliõpilaste ja doktorantidena. Eksperimendi komplektid valmistas Eero Uustalu.


JAAN KALDA on Eesti kooliõpilaste füüsikavõistkonna juhendaja.Jaan Kalda