Nr. 2/2005


Enigma
Loogikaülesanded lampidega

Uued Enigma-ülesanded leiab huviline trükinumbrist.

2005. aasta parimale nuputajale pakume auhinnaks

võimalust tellida 1000 krooni eest raamatuid

kauplusest KRISOSTOMUS.

Võitja selgitamisel liidame kuue vooru punktid. Nende võrdsuse korral arvestame voorude tulemusi – esimesi, teisi jne kohti. Kui võitja ka sel viisil ei selgu, tõmbame loosi.


Iga vooru võitja

saab omal valikul tellida endale aastaks MTÜ Loodusajakiri ühe väljaande.


Tuletame meelde, et ülesande lahendajatelt ootame ka lahenduskäiku jooniste või/ja selgituste näol, ükskõik kuidas Te ka ei vastaks - kas kirja teel või e-postiga aadressil: horisont@horisont.ee.


ESIMESES VOORUS võis kokku teenida 4 punkti. Esimese ja teise ülesande õiged lahendused andsid ühe punkti, kolmanda ülesande õige lahendus 2 punkti.

Ülesannete lahendamisel oli mõistlik alustada kõige suurematest kaugustest. Kahe või enama võimaliku variandi korral tuli leida variantide hulgast see, milline ei viinud vastuoluni.

Kõik ülesanded lahendasid õigesti Kalev Leinus, Anti Sõlg, Manivald Pitk, Arvu Rüütmann, Tiit Pruul, Johannes Ehala, Tiit Sepp, Margot Sepp, Aire Kuresson, Arvo Adamson, Rauno Pärnits, Ants Lind, Arne Hannus, Allar Padari, Liina Urla, Airi Uljas, Taavi Lüütsepp, Rene Rünt, Toomas Vahter, Taimo Kolsar, Hannes Linno, Rein Tikovt, Ardi Lääne, Toomas Sepp, Minna Varikmaa, Liis Murov ja veel üks tundmatuks jäänud lahendaja. Viimasel palume toimetusega ühendust võtta. Laure Oras teenis kaks punkti ja Eero Vaher ühe punkti.Tõnu Tõnso