Nr. 3/2006


Olümpiaad
Kestev vaimu teritamine

Tudengivõistlus

Füüsiku jaoks on ülesannete lahendamine mitte ainult vaimu teritav ajaviide, vaid ka oluline osa kutseoskusest. Seda silmas pidades korraldasid TÜ füüsikaosakond ja TÜ teaduskool koostöös Eesti Füüsika Seltsiga võistluse nende jaoks, kel üldhariduskool juba seljataga: Eesti füüsikapäevade eel korraldati 4. akadeemiline füüsikaolümpiaad.

Sellest võisid osa võtta kõik Tartu Ülikooli füüsikaosakonna üliõpilased, kaasa arvatud doktorandid. Viie tunni jooksul tuli lahendada kümme teoreetilist laadi ülesannet ülikooli üldfüüsika programmi teemadel. Osalejaid polnud küll palju, vaid 12, kuid see ei tähendanud madalat taset: võistlejate hulgas olid nii mõnedki endised rahvusvaheliste olümpiaadide medalivõitjad. Ülesanded olid tavakohaselt rasked, sellest annab tunnistust tulemuste protokoll: Mihkel Kree (3. kursus, 33 punkti 90-st võimalikust) ja Siim Ainsaar (1. kursus, 29 punkti) said mõlemad peapreemia, Oleg Koshik (3. kursus, 24 punkti) sai teise preemia ning Mihkel Pajusalu (1. kursus) ja Martin Lind (1. kursus) – ergutusauhinna.Üks võistlusülesanne


Mänguasjade komplekt “Supermag” võimaldab ehitada muu hulgas hulktahukaid, nt tetraeedri, kuubi jne, kus hulktahuka servadeks on magnetpulgad ja tippudeks – teraskuulid. Viimaseid võib vaadelda sharniirsete kinnitustena. Selgub, et tetraeeder on jäik konstruktsioon, kuup aga mitte. Tõestage järgmine teoreem: kumer hulktahukas on jäik parajasti siis, kui kõik tema tahud on kolmnurksed.JAAN KALDA (1963) on TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur, füüsika-matemaatikakandidaat. Akadeemilise olümpiaadi þürii liige.Jaan Kalda