Nr. 3/2006


Olümpiaad
Kasvupind on laienenud, ent tüdrukuteta

Füüsikaolümpiaad

Paar kuud tagasi võtsid Tartus üksteiselt mõõtu Eesti parimad noored programmeerijad. Auhindu jagus nii Tallinna, Tartu ja Pärnu kui ka Viljandi, Ahtme ja Rõngu koolide õpilastele.


Üks soov täitus

Seekordne informaatikavõistluste hooaeg algas, nagu viimastel aastatel juba tavaks saanud, avaliku loengupäevaga novembri alguses. Korraldustoimkond oli ette valmistanud eraldi kavad algajatele ja vilunumatele võistlejatele, aga ka nende juhendajatele. Loengupäevale järgnesid novembri lõpus kooli- ja detsembris piirkonnavoor, mille tulemuste põhjal kutsutigi tublimad lahendajad õppesessioonile veebruari alguses ja olümpiaadi lõppvoorule kuu lõpus.

Tulemuste poole pealt on kindlasti rõõmustav, et täitus minu eelmisel aastal Horisondis välja öeldud soov auhinnatute hulgas rohkemate koolide kasvandikke näha. Tõepoolest, lisaks tavapäraselt tugevate Tallinna, Tartu ja Pärnu koolidele õpilastele oli tänavu auhinnalaua juurde asja ka Viljandi, Ahtme ja Rõngu poistel. Teiselt poolt on muidugi kurb, et räägimegi ainult poistest – seekord polnud lõppvoorul osalemas mitte ainsatki õrnema soo esindajat.

Algajate rühmas võitis veenva ülekaaluga Einar Pius (C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi 12. klass). Teise järgu auhinnad teenisid Ardi Loot (Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 9. klass) ja Jaan Katus (Tallinna Reaalkooli 11. klass). Nende selja taga oli rebimine juba nii tasavägine, et kolmanda järgu auhindu tuli seekord välja anda lausa viis. Need said Taavi Repän (Rõngu Keskkooli 9. klass), Tanel Teinemaa (Tallinna Reaalkooli 10. klass), Marek Jarkovoi (Tallinna Reaalkooli 11. klass), Martin Valgur (Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. klass) ja Kristjan Krips (Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klass).

Edasijõudnute rühmas teenisid praktiliselt võrdsete tulemustega esimese järgu auhinnad Gert Palok (Pärnu Koidula Gümnaasiumi 12. klass) ja Laur Tooming (Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klass). Teise järgu diplomid viisid koju Aleksandr Nikiforov (Ahtme Gümnaasiumi 12. klass) ja Timo Petmanson (Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klass) ning kolmanda järgu Indrek Klanberg (Tallinna Reaalkooli 11. klass) ja Rivo Laks (Pärnu Ühisgümnaasiumi 12. klass).
Lühike pink

Meie infotehnoloogia pikema perspektiivi peale mõeldes teeb muret see, et järelkasvu pink on kaunis lühike – mõlemas vanuserühmas küünib kolmanda järgu auhinna saanute punktisumma vaevu üle poole esikoha võitnu omast. Selles valguses on eriti kurb, et Riigikogu ja valitsus ei pea vajalikuks finantseerida Teaduskooli tegevust reaalainete süvendatud õpetamisel isegi samas mahus kui eelmisel aastal, rääkimata juba kooli eelarve kasvatamisest.

Teiselt poolt on mul heameel tänada toetajaid: Hansapanka, Skype'i, WM-datat ja Tartu Ülikooli. Just nende abiga õnnestus auhinnalaud erialaste raamatutega katta ja loodetavasti õnnestub saata meie parimad õpilased ka maikuus Balti olümpiaadile Soome ja augustis ülemaailmsele võistlusele Mehhikosse.

Muidugi ei saa unustada tublisid õpetajaid Ahtme Gümnaasiumist, C. R. Jakobsoni Gümnaasiumist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist, Narva Joala Koolist, Nõo Reaalgümnaasiumist, Pärnu Koidula Gümnaasiumist, Pärnu Ühisgümnaasiumist, Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Sillamäe Kannuka Koolist, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumist, Tallinna Reaalkoolist, Valga Vene Gümnaasiumist, Vändra Gümnaasiumist, kes oma koolis võistlusi korraldavad. Tänusõnad ka Tallinna Ülikoolile ja Tartu Ülikoolile, kes avasid võistluse korraldamiseks oma arvutiklassid.


Mänguprogrammeerimise võistlus

Üheaegselt traditsioonilise olümpiaadiga peeti tänavu ka veidi teiselaadset võistlust – mänguprogrammeerimise võistlust WM-data ja Playtechi auhindadele.

Kui olümpiaadil lahendatakse suhteliselt piiratud aja, nelja või viie tunni jooksul individuaalselt kolm ülesannet, siis sellel mõõduvõtmisel oli programmi kirjutamiseks aega tervelt kaks ja pool kuud. Osaleda said ka kuni kolmeliikmelised võistkonnad. Seejuures mitte ainult lubati, vaid lausa soovitati kasutada kõikvõimalikke abimaterjale, esmajoones Internetti ja raamatukogu.

Teiselt poolt oli muidugi ülesanne ka vastavalt raskem – vaja oli kirjutada programm, mis oskaks mängida lauamängu, mille nimeks erinevates allikates on kas Stop-Gate või Domineering. Kunst on selles, et niisuguse mängu mängimiseks pole teada kindlalt võitvat strateegiat. Võimalike seisude suur arv ei luba kasutada ka kõigi variantide ammendavat läbivaatust.

Ka sellel võistlusel anti välja kaks komplekti auhindu: paremate strateegiate ja silmapaistvamate kasutajaliideste autoritele.


Strateegide edetabel selgitati välja kõigi lahenduste vahelisel turniiril, mille finaalmatshis alistas Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Laur Toominga programm kõigest 1-punktise eduga koolivendade Timo Petmansoni ja Ott Vilsoni ühistöö. Kolmanda koha saavutas C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi esindus koosseisus Madis Raud, Einar Pius ja Siim Raud.

Kenamad kasutajaliidesed valiti mänguprogrammide autorite endi, informaatikaolümpiaadi lõppvooru osalejate ja mõlema võistluse korraldajate häälte põhjal. Publiku lemmikuks osutus Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilase Rivo Laksi töö. Teise koha pälvis Ardi Loot Tartu Kivilinna Gümnaasiumist ja kolmanda auhinna viisid Dmitri Melnikov ja Andrei Korsunski Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumisse.

Kuigi õpilaste tööd ei ole vahest veel päris valmis kaubandusvõrku paiskamiseks, on tulemused siiski nii head, et me loodame sellest võistlusest iga-aastase traditsiooni kujundada.


Lähemat infot olümpiaadide kohta saab, nagu alati, TÜ Teaduskooli veebilehelt

http://www.ttkool.ut.ee/

ja mänguprogrammeerimise võistluse kohta selle veebilehelt

http://ats.cs.ut.ee/stopgate/ .


AHTO TRUU (1972) on WM-data tarkvaraarendaja, EIO zhürii esimees. ahto.truu@ut.eeAhto Truu