Nr. 4/2006


Olümpiaad
Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad selgusid Riias

Keemiaolümpiaadid 2006

Aprilli lõpus-mai algul peeti Riias Balti 14. keemiaolümpiaad (BKO), kus iga Balti riigi kuuest paremast keemiatundjast selgitati neli, kes esindavad oma maad rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (RKO). Käesoleva aasta juuli esimesel dekaadil esindavad Eestit Korea Vabariigis 38. RKO-l Andres Laan Tallinna Reaalkooli 10. klassist, Eliko Tõldsepp Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klassist, Elo Sõnajalg Hugo Treffneri Gümnaasiumist (HTG) 12. klassist ja Irina Tarassova Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 12. klassist.

Seoses sellega kõigepealt lühike pilguheit möödanikku. 1991. aastal korraldas 23. RKO Poola, kes kutsus esmakordselt osalema ka selleks ajaks iseseisvuse välja kuulutanud Balti riigid. Leedu ja Läti aktsepteerisid seda kutset, kuid Eesti jäi kõrvale. 1993. aasta alguses tegi Läti keemiaolümpiaadi kauaaegne mentor dotsent Gunnars Rumba (1927-2001) Leedu ja Eesti keemiaolümpiaadi organisaatoritele ettepaneku korraldada ka Eesti, Läti ja Leedu õpilastele ühine keemiaolümpiaad. Üritus realiseerus sama aasta mais ning tänavu on BKO-d korraldanud Läti ja Leedu viiel korral. Eesti jõuab kordade arvus neile järele tuleval aastal. Balti esimesest keemiaolümpiaadist sai alguse ka Eesti pääsemine RKO-le, mis leidis aset 1994. aastal.

Kuigi BKO-l osaleb ainult 18 võistlejat, on kahe eksperimentaalse ja 6 teooriavooru probleemide raskus samal tasemel RKO omadega või on ülesanded isegi pisut raskemad. Nii on viimastel aastatel ainult viiendikul võistlejatest õnnestunud teooriavoorus saada rohkem kui pool võimalikust punktide arvust. Tänavu näiteks ei õnnestunud kellelgi veatult lahendada ühtegi probleemi. Eksperimendid koostab korraldajamaa, kuid teooriaküsimusi koostavad kõik võrdselt, iga riik annab kaks ülesannet. Ka RKO teooriasse puutuvad probleemid sisaldavad järjest rohkem matemaatikat ja füüsikat.


Tänavuse olümpiaadi huvitavamaks ülesandeks oli kristallokeemiat kajastav “idamaa muinasjutt”, mis kõlas järgmiselt.

Shahh soovis oma kullavarusid iga hetk kontrollida. Selleks käskis ta kulla vormida kuulideks, mille läbimõõt oli täpselt 1 cm. Ta paigutas 578813 kera ainu-võimalikul viisil (pakend I) metallkarpi, mille mõõtmed olid 75 cm x 75 cm x 75 cm. Aarete olemasolu kontrollis shahh kasti raputamisega (kuulid ei tohtinud koliseda). Suurvesiir omastas teatud arvu kerasid ja paigutas kerad pakendisse II nii, et kolina puudumine nagu kinnitas kullavarude puutumatust. Teatud aja möödudes õnnestus suurvesiiril pakendiga III omastada veelgi suurema hulga shahhi kullast. Lahenduses tuli välja arvutada, mitu kera omastas suurvesiir nii esimesel kui teisel korral. Üllatuseks olid need arvud väga suured.


Parimaks osutus meie 10. klassi õpilane Andres Laan, kes võitis nii eksperimentaal- kui teooriavooru, kuid üldkokkuvõttes olid Leedu ja Läti õpilased meist võimekamad.

Enne Balti keemiaolümpiaadi võeti üksteiselt mõõtu loomulikult kodus. Käesoleval aastal kutsus zhürii üle-eestilisele keemiaolümpiaadile piirkonnavooru tulemuste põhjal 25 õpilast 9. klassist, 27 10. klassist, 23 11. klassist ja 17 õpilast 12. klassist. Lõpuklassi edukamad olid lisaks eespoolnimetatutele veel Martin Sauk Tartu HTG-st, kes osales ka Riias. 11. klassi parim oli Andi Kipper Tallinna Reaalkoolist (osales samuti Riias). Andres Laan võistles 11. klassi õpilastega ja oli vabariiklikul olümpiaadil teine. 10. klassi parim oli Ahtme Gümnaasiumi õpilane Jekaterina Kirillova, kellele järgnesid Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilane Jörgen Metsik ja Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Mihkel Ilison. 9. klassi parim oli Taavi Pungas Tallinna Prantsuse Lütseumist, järgnesid Dmitri Tðõvarjov Narva Pähklimäe Gümnaasiumist ja Maksim Buldakov Tartu Decartes’i Lütseumist.

8. klassi õpilastel piirdus võistlus piirkonnavooruga, kus osales 422 õpilast. Märtsi lõpus osalesid parimad koos matemaatikutega huvipäeval Tartus .


8. klassi 6 parimat keemiatundjat, kellele huvipäeval TÜ aulas AS Regio kinkis eriauhinnana Eesti suure maanteede atlase. Vasakult: Erik Nisu Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Rauno Siinmaa Pärnu Lydia Koidula Gümnaasiumist, Denis Nikolajev Narva Pähklimäe Gümnaasiumist, Andre Tamm Tallinna Inglise Kolledzhist, Karmen Stimmer Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist. Puudub Gaik Pepojan Narva Pähklimäe Gümnaasiumist.


Eesti võistkond Balti 14. keemiaolümpiaadil. Vasakult: Eliko Tõldsepp, Irina Tarassova, Elo Sõnajalg, Andi Kipper, Andres Laan, Martin Sauk.Rein Pullerits