Nr. 6/2006


Oma programmid
Programmeerimise alused

Käesoleva numbriga alustab Horisont artiklisarja, mille eesmärk on tutvustada lugejatele arvutiprogrammide koostamise põhimõtteid ja põhivõtteid.

Loodame, et aktiivselt kaasa töötavad inimesed on juba üsna varsti võimelised kirjutama väiksemaid programmikesi, mis aitavad nende igapäevast arvutikasutamist mugavamaks ja tõhusamaks muuta. Materjal peaks olema jõukohane kõigile, kelle olemasolev arvutikasutusvilumus küünib tabelarvutuses valemite koostamiseni.


NB!!
KÕIK KAASALÖÖMISEKS VAJALIKU LEIAB HUVILINE seekord HORISONDI TRÜKINUMBRIST,
edaspidi osaliselt ka meie veebilehelt.


AUHINNAD paneb välja MAX 123 - DELLI müügi- ja teeninduskeskus. Jaanuarikuu auhinnaks on kvaliteetsed Delli subwoofer'iga arvutikõlarid.


AASTAAUHINNAKS on DELLi sülearvuti.


Rubriigi autor AHTO TRUU (1972) on WM-data AS tarkvaraarendaja. Viimased kümme aastat tegelenud lisaks põhitööle informaatikavõistluste korraldamisega nii üldhariduskoolide õpilastele kui ka Tartu Ülikooli tudengitele. Eesti Informaatikaolümpiaadi þürii esimees, mitme rahvusvahelise võistluse zhürii liige.
Ahto Truu