Nr. 6/2006


TOIMETUS
Rein Veskimäe toimetaja
tel. 6 115 324
E-post: rein@horisont.ee
Kärt Jänes-Kapp vastutav toimetaja
tel. 6 115 324
E-post: kart@horisont.ee
Tiiu Kukk keeletoimetaja
Kersti Tormis kujundus


Külastusaadress: Laulupeo 2, Tallinn
Postiaadress: Tartu mnt 63, Tallinn 10115Väljaandja: MTÜ LOODUSAJAKIRI

Tartu mnt 63, Tallinn 10115
tel 611 5320, fax 611 5325
e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Vastutav väljaandja: Indrek Rohtmets
e-post: indrek@horisont.ee
Reklaamijuht: Elo Algma
tel: 611 5321
e-post: reklaam@loodusajakiri.ee
Sõnumitoimetaja: Toomas Jüriado
tel: 742 1143
e-post: toomas.juriado@el.loodus.ee

AJAKIRJA VÄLJAANDMIST TOETAB