Sisukord

Oktoober 1997

Erinumber Endla Looduskaitsealast

*Toimetaja eessõna - Ann Marvet

Seekordne Eesti Loodus on tervenisti Endla looduskaitseala päralt. Siiski, seda kaitseala tutvustavate kirjutiste kõrval on ka artikleid rabadest üldse ja nende uurimisest. Numbri keskele on köidetud voldik looduskaitseala skeemiga ning muu seal matkamiseks vajaliku teabega. (Palume vabandust, et selle ees antud voltimisõpetus ei kehti: leheküljed sattusid trükiplaadile vales järjekorras… Nüüd jääb lugejale võimalus leida ise kõige nutikam lahendus.)KAITSEALAST TERVIKUNA

*Endla looduskaitseala - rabade ja allikate riik - Kai Kimmel

 

Oleme teel tagasi Bargerveenist, jääksoo kaitsealalt. Olin seisnud Hollandi suurimal elusa rabakoosluse laigukesel ja arutlenud Coriga, kohaliku hüdroloogiga, soode uuestisünni lootuste ja raskuste üle selles Euroopa nurgas. Kiirtee äärde jääb imearmsaid väikelinnu ja talusid. Meile kihutab vastu kümneid ja kümneid suuri kaubaautosid, mis on teel Hollandi sadamaist Saksamaale. Vahetame mõtteid elu kvaliteedi, väärtuste ja olemise mõtte üle. Cori valdab masendus. Ja ta ütleb, et võin olla õnnelik, sest elan Endla looduskaitsealal, rabade ja metsade maailmas, kus kõigel on oma mõõde. Tunnengi seal Hollandi kiirteel äkki teravalt, et see paik, kust tulen, on eriline ja mina ise äravalitu.

*Looduskaitseala elustik
*Arengu- ja kultuuriloostTAIMED

*Endla looduskaitseala taimkatte kaart - Kiira Aaviksoo, Heidi Kadarik, Katrin Möllits

Jätk EL eelmises numbris ilmunud K. Aaviksoo artiklile taimkatte kaardistamisest tänapäevameetodil: Landsat TM sensori magnetlindilt lõigati töötluseks Idrisi paketis välja 510 X 406 piksli suurune Endla soostikku hõlmav ristkülik (186 km2 ) ja kanti arvutisse…

*Käpad soode kuningriigis - Ülle Püttsepp

Eestis teada olevast 36 orhideeliigist on Endla looduskaitseala mailt erinevatel aegadel leitud 19.LOOMAD

*Ööhääled järvel - Aivar Leito

*Kiilid Männikjärve rabas - Götz Ellwanger
*Üks päev Endlal - Eldor TraksLOODUSKAITSE

*Kas lämmastik ohustab raba? - Mati Ilomets

Tutvustatakse rahvusvahelist teadusprojekti "Lämmastiku sissekande mõju rabaökosüsteemi süsinikuringele.MAAST JA ILMAST

*Rabavesi ja allikavesi annavad kokku ... - Arvo Järvet

Endla looduskaitsealalt läbi voolavat Põltsamaa jõge toidavad ühelt poolet rabad ja teisalt allikad. Segu tuleb huvitav...

*Kuidas Konnajärv Vaimastvere mõisa lähedalt Endla sohu läks - E 49525/7 (12) < Laiuse (1915)

*Soos on palju vett, ent ta hoiab seda kiivalt - August Loopmann

Sood koguvad vett veerohketel aegadel ning vähendavad seeläbi mõnevõrra suurvee tippe. Suvel aga aurub soopinnalt palju vett, seetõttu väheneb äravool või lakkab hoopis.

*Tooma Soojaam: Püsivaatluste pikad andmeread - Andres Kimmel

*Kui veerikkad on siinsed allikad? - Arvo Järvet

Küsimus jääb tegelikult vastuseta, sest mõõtmisandmete rida on katkenud. Täiuslik andmebaas pärineb 1970. aastaist, aga pärast seda on ulatuslike maaparandusetööde tõttu allikate vooluhulgad tunduvalt vähenenud.

*Rabalummus, rabalembus - Vambola Maavara

Mälestused tudengite ekspeditsioonist endla soostikku pool sajandit tagasi.

*Pool sajandit rabade loodust uurides - Viktor Masing

Meenutused neljakümnendate lõpus alustatud uurimisretketest Endla soostikku viivad mõtte hilisemale koostööle Läänemerest Ohhotani ning lõpuks tänapäeva.REIS JA MATK

*Endla Looduskaitseala (voldik) - Katrin Möllits

Ajakirja kesklaotusele köidetud voldik sisaldab kaitseala skeemi koos matkaradade kirjeldusega. Selle saab ajakirjast hõlpsasti välja võtta ja rabamatkale kaasa võtta.

*Endla ja ta sõsarjärved - Katrin Möllits

Jutt käib kõigist kaitseala järvedest – suurtest ja väikestest, vaevatutest ja kaduvatest. Lõppjäreldus on optimistlik: loodus armistab haavad.

*Retk allikatele - Katrin Möllits

*Laudtee rabas - Aivar Leito

Laudtee on hädavajalik siin oma igapäevast tööd tegevatele vaatlejatele ning mõnus matka alustuseks. Kuidas suhtuvad sellesse rajatisse raba päriselanikud – linnud?VARIA

*Ühel oktoobrihommikul - Fred Jüssi

*Jussi lehekülg - Juhani Püttsepp


FOTOD VÕI JOONISTUSED: EDGAR KASK, INDREK KÕLU, AIVAR LEITO, ASTA VILBASTE KODUARHIIV, ARNE ADER, FRED JÜSSI, NAVITROLLA