Nr. 1/2003


Enigma
Unikursaalsed kujundid

Unikursaalseteks nimetatakse niisuguseid kujundeid, mida saab joonistada ühekordse joonega ilma pliiatsit paberilt tõstmata.

Trükinumbris avaldatud Enigma-ülesande puhul tulebki kindlaks teha, millised toodud kujunditest on unikursaalsed.

Ülesande vastuseid ootame postiaadressil
Tartu mnt 63, Tallinn 10115

või

e-posti aadressil
horisont@horisont.ee.

NB! Kui saadate vastuse e-posti teel, ei piisa üksnes lühivastusest, toimetus ootab, et lisatud oleks ka lahenduskäik.


2003. aastal avaldame läbi kuue numbri ülesandeid, mille eest saab lahendaja kindla arvu punkte, esimesel korral maksimaalselt 7. Iga vooru võitja saab raamatu või aastatellimuse. Aasta lõpuks kõige rohkem punkte kogunud võistleja sõidab Soome Heureka keskusesse. Võrdsete punktide korral osutub võitjaks rohkem esimesi, edasi teisi jne kohti saanud võistleja. Nende võrdsuse korral tõmbame loosi.Tõnu Tõnso