Nr. 3/2003


Olümpiaad
Tippudega pääseb võistlema läbi kuue värava


Keemiahuvilistele õpilastele on iseseisva töötamise suurimaks stiimuliks osavõtt rahvusvahelisest keemiaolümpiaadist (RKO). Tänavu avaneb see võimalus meie õpilastele kümnendat korda.


Kuigi iga Eesti õpilase jaoks on kolmandast väravast - üle-eestilisest keemiaolümpiaadist - edasipääsu tõenäosus ligi 1000 korda suurem võrreldes miljardiriikide Hiina ja India õppuriga, nõuavad järgnevad võistlused suurt andumust ja tööd, et saada sõidupilet Ateenasse 35. RKO-le ning seal konkurentsivõimeliselt esineda.


Edasipääs koolivoorust on koolitundidest hea arusaamise korral suure tõenäosusega kindlustatud. Alates 10. klassist lisanduvad piirkonnavooru ülesannetes programmivälised teemad. Üle-eestiliseks olümpiaadiks tuleb kõikidel iseseisvalt lisateadmisi koguda.


Käesoleva aasta märtsikuu viimasel nädalal toimunud 50. vabariiklikul keemiaolümpiaadil osales 97 õpilast, kes olid žürii poolt kohale kutsutud piirkondliku olümpiaadi tulemuste põhjal. 9. klassi õpilastest tuli võitjaks Eva Toom Saaremaa Ühisgümnaasiumist, 10. klasside parim oli Konstantin Ossipov Narva Pähklimäe Gümnaasiumist, 11. klassi õpilastest võitis Kaur Adamson Tallinna Reaalkoolist ja abiturientidest Darja Lavõgina Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist 12. klassist. Iga klassi õpilased võistlesid eraldi. Peamiselt lõpuklasside edukamatest moodustas žürii Eesti võistkonna kandidaatide grupi, kes nädala jooksul arutab Tartu Ülikooli keemiaosakonna üliõpilaste, magistrantide, doktorantide ja õppejõudude juhendamisel RKO korraldajate poolt koostatud 32 kompleksprobleemi lahendusteid. Kooliprogrammivälised RKO ülesanded võivad sisaldada ainult neid teemasid, mis on avaldatud ettevalmistusülesannete kogumikus. Treeningkogunemise lõpus korraldatava võistluse väga kitsast väravast pääseb läbi kuus õpilast Balti XI keemiaolümpiaadile ja sealt edasi neli paremat. Sama arvu võib iga riik saata RKO-le, sõltumata sellest, kas ta on suur või väike.


Teine nädalane treeningkogunemine toimub väljavalitud neljale õpilasele. Sellel kogunemisel lihvitakse peamiselt eksperimentaalse töö võtteid, sest RKO mahust moodustavad viimased 40 protsenti. RKO reglement püüab ära hoida ületreenimist, milleks ongi sisse viidud kahenädalane piirang.
Valmisolekut 35. RKO-l osalemiseks 5.-14.juulil k.a peavad meie võistkonna neli õpilast tõestama vahetult enne ärasõitu. Läbipääsuloaks on vaja saada 50 protsenti kvalifikatsioonivõistluse maksimaalsest võimalikust punktide arvust.


Äsjakorraldatud keemiaolümpiaad ei olnud tippõpilastele raske. Esikoha võitnute tulemus oli vahemikus 86–93 protsenti. Ka RKO-l ei saavuta absoluutne võitja maksimumi ning nende tulemus on olnud vahemikus 90–94 protsenti. Meie parima õpilase tulemus läbi aegade on olnud RKO-l tulemus 77.


Tänavu 9. klassis õppijate tähetund keemias tuleb aastal 2005 Taiwanil või 2006. aastal, mil korraldajamaaks on Lõuna-Korea.


Õppekogunemisele kutsus žürii 10. klassi õpilastest ainult paar kõige edukamat, sest nad on veel liialt vähe keemiaga tegelenud.


Selle aasta esimesel õppekogunemisel osalevad abiturient Anneli Kruve Rakvere Reaalgümnaasiumist, Kaur Adamson ja Jasper Adamson (mõlemad 11. kl) Tallinna Reaalkoolist, Ivan Zemskov (10. kl ) Kohtla-Järve 3. Keskkoolist, Darja Lavõgina (12. kl ) Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Roman Lilleorg (12. kl), Jevgenia Pugatšova (11. kl), Konstantin Ossipov (10. kl), Viktoria Prostakova (11. kl), Jevgenia Tamjar (12. kl), Anastassia Lodeikina (11. kl), Olga Knjazeva (11. kl), kõik seitse Narva Pähklimäe Gümnaasiumist, Anet Anperi (11. kl) Saaremaa Ühisgümnaasiumist ja Vladislav Ivaništšev (12. kl) Tallinna 53. Keskkoolist.


Keemiaolümpiaadi võitjate tunnustamisel anti MTÜ Loodusajakirja aastaraamat “Lehed ja tähed” Darja Lavõginale ja Jevgenia Tamjarile. Horisondi aastatellimus kuulus Jasper Adamsonile.Rein Pullerits