Nr. 1/2005


Artiklid
Astronaudi embleemil seitse taevatähte

Hästituntud ütluse kohaselt väljendab üks pilt enam kui tuhat sõna. Üheks erakordseks näiteks selle lausungi paikapidavusest on kosmosesüstik Columbia katastroofi järel meedias levinud foto.

Pildil on Texase rohumaale liuelnud hukkunud meeskonna embleem, kusjuures mõnekümne kilomeetri kõrgusel toimunud plahvatuse jäljed on sellel üsna selgesti tuvastatavad. Samasugused embleemid olid õmmeldud astronautide riietusele ning meeskonna ametlikul pildilgi on see aukohale seatud (vt näiteks Horisont 3/2003). Kuna paljudel lugejatel puudub teave taoliste tunnusmärkide tähendusest, siis ongi käesoleva kirjatöö eesmärgiks selgitada üldsusele vähetuntud, kuid kosmoseringkondadele huvipakkuva detaili tagamaid.

Astronautide riietusel oleme harjunud nägema nii mitmeidki embleeme. Tavapäraselt väljendavad need seotust kosmoseagentuuriga ja päritolumaad. Aga on ka teisi märke, mis võivad olla ühised paljudele erinevatele meeskondadele. Kuigi miljonid inimesed näevad telepildi vahendusel kosmoselendudega seonduvaid sümboleid, unustatakse need siiski õige ruttu. Seetõttu tekitab avalikkusele tavaliselt äratundmisrõõmu vaid NASA sinine ringikujuline embleem.


Embleem nagu eksliibris

Ometigi on nende märkide seast kõigest üks embleem ainulaadne ning omane vaid ühe konkreetse meeskonna liikmetele. See on STS-107 meeskonna embleem. Traditsiooni kohaselt disainivad astronaudid oma missiooni iseloomustava märgi ühiselt, ent ega ka kunstniku abist ära ei öelda. Seejuures mõistagi arvestatakse ennekõike kosmoselennu eesmärke, kuid sageli leiavad embleemil oma koha ka astronautide isikutega seonduvad sümbolid. Meeskonna embleemi võib seetõttu võrrelda eksliibrisega. On ju eksliibrised mõeldud raamatute märgistamiseks, samas aga kõnelevad need paljugi omaniku elukäigust, harrastustest ja huvidest. Meeskonna embleemi praktiliseks rakenduseks on kosmoselennuga seonduvate vahendite ja materjalide märgistamine. Ühtlasi aga, sarnaselt paljude eksliibristega, on ka kosmoselendude embleemidel teatud esteetiline ja kunstiline väärtus, nii-öelda oma lugu. Seetõttu polegi üllatav, et neid üsna agaralt kollektsioneeritakse.

Järgnevalt vaatleme vaid kolme kosmoselennu embleemi. Alustame hukkunud meeskonnast Columbia viimasel lennul, mis ametlikes paberites on tähistatud tähe- ja numbrikombinatsiooniga STS-107. Edaspidise mõistmiseks on abiks teadmine, et kosmosesüstiku ametlik lühend on STS (Space Transportation System) ning 107 tähendab lennu esialgselt planeeritud järjekorranumbrit. Number on üldine ning kasutatava kosmosesüstiku nimega (nüüdseks on neid järel vaid kolm – Atlantis, Discovery ja Endeavour) kuidagi seotud ei ole. Tuleb nimetada, et ka järjekorranumber ei ole kuigi rangelt kindlaks määratud. Nii näiteks toimusid STS lennud 108 kuni 113 enne õnnetut STS-107.


Tähed Columba tähtkujuna

Mainigem, et STS-107 16-päevase kosmoselennu peamiseks eesmärgiks olid teaduskatsed kaaluta oleku tingimustes. Lennul uuriti kaaluta oleku mõju elusolenditele, sealhulgas ka inimestele. Samuti testiti uusi tööstustehnoloogiad. Kuigi eksperimentide objektiks olnud inimesed ja teised elusorganismid hukkusid katastroofis, ei ole teaduseksperimentide tulemused täielikult nullitud. Nimelt suur osa kosmosekatsete andmetest edastati koheselt maapealsetele andmetöötluskeskustele. Järelikult päris ilmaasjata see lend ei toimunud, kuigi kahetsusväärselt jäid lennujärgsetena planeeritud mõõtmisseeriad arusaadavatel põhjustel tegemata. Mida siis tähistavad STS-107 embleemil kujutatud sümbolid?

Kaaluta olek tähendab, et Maa raskusjõu mõju orbiidil kulgevas kosmoselaevas on väga väike. Ehk siis teisisõnu – orbiteerivatele esemetele ja organismidele mõjub mikroraskusjõud. Üldlevinult tähistatakse mikro kreeka tähestiku tähega [müü] ning raskusjõu tegur tähega g. Need tähed ongi embleemil keskse koha hõivanud. See kasvab vertikaalsuunas üle nn astronautide sümboliks. Kosmoseajastu algusaastatest pärineva traditsiooni kohaselt antakse hõbedane märk astronautide treeningrühma vastuvõetutele. Alles pärast kosmoselendu tekib astronaudil kuldmärgi kandmisõigus. Seega on astronautide sümbolil eriline tähendus ja seda motiivi võib kohata ka mitmete teiste meeskondade embleemidel.

Astronautide sümbolist paremal on kujutatud horisonti ja selle tagant tõusvat Päikest. See sümboliseerib STS-107 arvukaid eksperimente, mida võib käsitleda koidikuna järgnevatele samalaadsetele teadusuuringutele kosmoses. Embleemil kujutatud Maa ja taevatähed sümboliseerivad STS-107 teaduskatsete kasulikkust Maa elanikkonnale ning tuleviku kosmoseuuringutele. Huvitavalt on horisondi ja astronautide märgi vaheline nurk ligikaudu 39 kraadi. Sama nurga all oli ka paarisaja kilomeetri kõrgusel kulgenud Columbia orbiidi kalle Maa ekvaatori suhtes.

Vasakul paiknevad seitse taevatähte tähistavad STS-107 astronaute, kuid samas meenutavad ka USA kosmoselendudele aluse pannud esimest seitset astronauti (nn Mercury-7). Vahemärkusena tuletame meelde, et USA esimesed astronaudid, ja ka N Liidu kosmonaudid olid sõjaväelendurid. Usutavasti ongi kosmoselendude embleemide kasutuselevõtu traditsioon välja kasvanud pilootidele harjumuspäraste lennuüksuste sümbolitest. STS-107 embleemil on tähed paigutatud Tuvi (ladina keeles Columba) tähtkujuna. Lisaks süstiku nimele seondub see ka rahutuviga, mis olevat väljendanud astronautide toetust rahu saavutamiseks Maa peal. Embleemi ääristavad astronautide nimed. Märkame, et Iisraeli astronaut Ilan Ramoni nime juures on Iisraeli lipp. Võõrriigi lipp paigutatakse embleemile juhtudel, kui mõne riigi esimene esindaja on USA kosmosesüstiku meeskonnas. Muuseas, embleemi tähelepanelikul vaatlemisel leiame sealt ka kuusnurkse Taaveti tähe.


Ihaldusväärne suveniir

Embleemi heakskiitmisel ja “ametlikustamisel” kasutatakse seda metallist rinnamärkidel ja mälestusmedalitel, kleepsudel, särgitrükkidel jne. Riidematerjalist õmmeldud embleeme on NASA tellinud mõnekümne tuhande ringis ja viimastel aastatel on need maksnud umbes viis dollarit tükk. Tavaliselt alustatakse embleemide müümist NASA keskuste suveniiripoodides umbes pool aastat enne kosmosesüstiku starti ja reeglina need kosmosesse ei jõua. Astronaudid võtavad lennule harilikult kaasa mõnisada embleemi, mida siis hiljem oma äranägemise järgi laiali jagatakse. Kosmoses viibinutena on need embleemid arusaadavalt väga haruldased. Eristamaks neid tavalistest suveniirembleemidest on “originaalid” pisut erinevate mõõtmetega. Kõige tõenäolisemalt pärinebki Columbia hukkumispaigast leitud embleem Columbia astronautide pagasist.

Arusaadavalt on STS-107 embleemid veel praegugi kollektsioneerijate eriline huviobjekt. Kuid kosmoseembleemide valdkonnas on olemas ka teisi haruldusi. Siin saab paralleele tõmmata margikogumisega, kus vigadega eksemplarid on filatelistidele eriti ihaldusväärsed ja seetõttu väga hinnalised. Nii tuleb kosmoseprogrammides alati arvestada võimalusega, et mõni meeskonnaliige (või koguni terve meeskonna!) välja vahetatakse. Muutustega kaasneb tavaliselt ka nimevahetus embleemil, misjärel saab nii-öelda vigane embleem üsna mõistetavatel põhjustel kollektsioneerijate ihalusobjektiks. Sama kehtib ka ärajäetud kosmoselendude embleemide puhul. Järgnevalt vaatleme embleemi, mis on ootamatult sattunud kollektsionääride erilise huvi objektiks.


Rootslane kosmosesse

2003. aasta veebruari lõpupäevil, vaid mõni nädal pärast Columbia katastroofi, ilmus NASA Houstoni kontrollkeskuse suveniiripoodi kosmoselennu STS-116 embleem. Enne Columbiaga toimunud õnnetust oli STS-116 lend plaanitud sama aasta juulikuusse. Nüüdses olukorras, kus kosmoselaevu on vähemaks jäänud ning toimuvad senisest põhjalikumad ettevalmistused järgnevateks missioonideks, vaevalt see lend enne 2006. aasta kevadet toimub. Ometigi oli STS-116 embleemi levitamise alustamine toona üsnagi tähenduslik ja lootustandev märk kosmoselendude jätkamiseks.

Kosmoselennu STS-116 raames toimub kosmosesüstiku põkkumine rahvusvahelise kosmosejaamaga (ISS) ning peamiseks eesmärgiks on viimasele uute konstruktsiooniosade lisamine. Teadupärast on ISS-i kokkumonteerimine alles pooleli, kuigi algust tehti sellega juba 1998. aastal. Valmiskujul ISS saab olema umbes jalgpalliväljaku suurune ning seega ka esimene inimkätega loodud ja palja silmaga maapinnalt jälgitav tehisobjekt kosmoses. STS-116 lennuga toimub ühtlasi ISS-i meeskonna vahetus. Embleemi ülaosa äärtel on süstiku meeskonna liikmete nimed, embleemi allosas rahvusvahelise kosmosejaama vahetusmeeskondade liikmete nimed. Tavapäraselt on Maale naasva meeskonna nimed alumise paigutusega, kusjuures Vene kosmonautide nimed on kombekohaselt ka rahvusvahelistel lendudel kirillitsas kirjutatud. Embleemil on kaks tähe- ja numbrikombinatsiooni, lisaks STS-116-le on seal koha leidnud veel kosmosejaama montaazhlennu tunnus 12A.1.

Sellel embleemil näeme samuti seitset taevatähte, mis meenutavad jällegi Mercury-7 liikmeid. Tähelepanuväärselt moodustavad tähed seekord Suure Vankri, mis sümboliseerib Põhjamaade esindaja (rootslasest füüsikadoktor Christer Fuglesang) kuulumist meeskonda. Kuna Suur Vanker on ka Alaska lipul, siis tähistab see ühtlasi astronaut William A. Oefelein’i koduosariiki. Embleemi paremal pool on kujutatud tulevikunägemus valmiskujul ISS-ist. Päikesepaneelide keskel sirav ere täht näitab STS-116 meeskonna poolt paigaldatava kandekonstruktsiooni asukohta. Ja kui nüüd uurida tähe asukohta Suure Vankri tähtkuju suhtes, siis näeme, et see on hoopiski Põhjanael! Kuivõrd Põhjanael on ka Alaska lipul, siis on Põhjamaade motiiv veelkordselt kinnistatud. Rootsi kuningriigi sinikollane ristilipp sümboliseerib esimest rootslast kosmoses. Embleemi allosas kujutatud maismaa hõlmab muu hulgas ka USA osariike Marylandi ja Kentuckit, mis on vastavalt astronautide Robert L. Curbeami ja Terrence W. Wilcutti koduosariigid. Samuti leiab sealt ka kaks väga olulist osariiki kõikidele astronautidele, nimelt Texase ja Florida. Toimub ju Texase osariigis põhiline osa astronautide treeningutest ning Floridas on kosmosesüstikute stardi- ja maabumiskoht.

Usun, et eelnenu valgustas piisavalt kirjeldatud sümbolite tulevärgi tähendusi. Kuigi iga embleem on silmale kaunis vaadata, pole need siiski “lihtsurelikele” nii detailseks selgitamiseks mõeldud. Pigem võib neid embleeme pidada kosmonautide-astronautide tsunfti kauniks traditsiooniks ja intellektuaalseks proovikiviks. Lisainfot kosmoselendude embleemidest leiab veebilehelt http://www.spacepatches.info .


Hoiame pöialt!

Tänaseks on selgunud, et STS-116 embleemi esimese versiooni levitamine NASA kaudu ongi peatatud. Seega oli vaid kiirematel kollektsionääridel võimalus saada järjekordne haruldus oma kogudesse. Kuigi STS-116 meeskonnas muudatusi ei ole toimunud, vahetuvad kindlasti ISS-i tiimiliikmete nimed embleemi allservas. Ehkki seoses kosmosesüstiku lendude peatumisega (nüüd kasutatakse hoopis venelaste Sojuz tüüpi kosmoselaevu) on ISS põhimeeskonda vähendatud kolmelt kahele, on neli embleemil märgitud kosmonauti-astronauti oma tööülesannetelt ilmaruumis juba õnnelikult naasnudki. ISS Ekspeditsioon seitsmendas koosseisus olid Juri Malentðenko ja ameeriklane Ed Lu, keda pooleaastase kosmoselennu järel asendasid Michael Foale ja Aleksander Kaleri. Kaks viimati nimetatut maabusid 2004. aasta aprillis, sellest alates kuni oktoobrini 2004 olid orbiidil kosmonaut Gennadi Padalka ja astronaut Edward M. Fincke, ehk siis ISS Ekspeditsioon 9.

Allakirjutanu isiklikult hoiab pöialt, et STS-116 kosmoselend kunagi siiski toimuks. Nimelt on see vägagi kõnekaks näiteks, kuidas üks kosmoseuuringuteks suhteliselt piiratud võimalustega maa – Rootsi – on Euroopa Kosmoseagentuuri liikmena kaasatud ilmaruumi hõlvamisse ja uusima kõrgtehnoloogia evitamisse.


ISS EKSPEDITSIOON 9 MEESKONNA EMBLEEM. NASA

Embleemi keskmes olev rooma number IX moodustub vertikaalasendis kanderaketist ja tähest X. Lipuvärvides X sümboliseerib koostööd, mis on ühendanud kaks kosmose esmavallutajariiki. Mercury-7 motiiv kordub seekord tähtedena USA lipul. ISS-i pardal toimuvad teadusuuringud sillutavad teed Kuu, Marsi ja kaugemate taevakehade (embleemil vasakul) uutele avastusretkedele. Sellesama ülla eesmärgi nimel oma elu ohverdanud kosmonaute ja astronaute austavad tähekesed (esindatud nii punased viisnurgad kui ka Taaveti täht) kotkatiibadel. Valgepea-merikotkas on valitud kehastama pühendumist, mis on omane mehitatud kosmoselendudele. Embleemi allosas suundub kotka küüniste vahel oleva avastusretkede teatepulga poole kosmoselaev Sojuz. Embleemi ülaosast leiame kosmoseretke seekordse sihtpunkti – kosmosejaama, mis on ühtlasi inimtsivilisatsiooni praegu kaugeim eelpost ilmaruumis.

Samas näeme jällegi astronautide kuldset märki, mida ümbritsev lint põimub ekspeditsiooni järjekorranumbriks. Meeskonnaliikmete Gennadi Padalka ja Edward (Mike) Fincke nimed külgnevad astronautide sümboliga.


ARTU ELLMANN (1968) on Kanadas New Brunswicki ülikooli teadur. Geodeesiadoktor.Artu Ellmann