Nr. 1/2005


Enigma
Arvutiga maagilisi doominokive järjestamas

Alltoodud programm leiab kõik võimalused paigutada 28 doominokivi 7 maagilise ruuduna (vt Horisont 6/2004, lk 55). Olgu kohe öeldud, et neid lahendusi on päris palju (täpsemalt 647 910 sisuliselt erinevat, mida ei saa üksteiseks üle viia ruutude pööramise, peegeldamise või omavahelise ümberjärjestamisega) ja kõigi nende leidmiseks kulub 2 GHz Celeron protsessoriga arvutil 6-7 tundi.

Lahenduste korduva loendamise vältimiseks vaatleme ainult "normaalkujul" olevaid konfiguratsioone: igas maagilises ruudus on "vähim" kivi vasakus alumises nurgas ja ruudud omavahel on järjestatud nende "vähimate" kivide "kasvavas" järjekorras.


Kivide järjestamiseks defineerime nende "kasvava" järjekorra järgmiselt: 0:0, 0:1, ..., 0:6, 1:1, 1:2, ..., 6:6. Siis võime kivide võrdlemiseks vaadelda neid 2-kohaliste 7-süsteemi arvudena.


Doominoülesande lahendeid otsiv Pascal-programm


Programmi html-variant
Ahto Truu