Nr. 2/2003


Toimetuse veerg
Seest suurem Eesti

Sõltumatu riigi kodanikena oleme juba harjunud, et Eesti Vabariigi aastapäeva aegu jagatakse kõikvõimalikke tunnustusi. Ka Loodusajakirjade kirjastus andis tänavu esimest korda välja oma aastaauhinnad “Seest suurem Eesti”, millega tahame esile tõsta Eesti teadus- ja loodusajakirjandust ning ergutada neil teemadel kirjutama üha uusi autoreid. Aastaauhinnad said välja jagatud 18. veebruaril Tallinnas Energeetikamuuseumis.Olgu kõigepealt nimetatud, et Horisondi 2002. aasta autoritest tõsteti esile Hiiumaa muuseumi peavarahoidjat Helgi Põllot – seda lihtsa Hiiumaa lüpsiku suureks ja keeruliseks kirjutamise eest artiklis “Hiiumaa iidne lüpsik”.


Ülejäänud auhinnad jagati järgmiselt. Madala ja sageli nähtamatu seenemaailma nähtavaks ning mõistetavaks kirjutamise eest artiklite sarjas Seenevanana Looduses ja loodustundjana Eesti Looduses akadeemikule Erast Parmastole. Loomariigi ja ilmastiku omavaheliste seoste tabava ja üllatava avamise eest Eesti Looduse artiklis “Põud nuhtleb ja näitab kätte meie vead” kopra- ja teiste veeimetajate uurijale Nikolai Laanetule. Eesti ja maailma metsade ning nendega ümberkäimise süvavõrdluse eest Eesti Metsa artiklis “Eesti metsasertifitseerimine globaalprotsesside taustal” NEPcon OÜ tegevdirektorile Kristjan Tõnissonile.


Loodusfoto auhind – südamlike loomafotode eest Eesti Looduse ja Looduse kaantel Eesti Ekspressi fotograafile, looduspildistajale Ingmar Muusikusele.


Auhind kõige loodus- ja teadussõbralikumale kirjastusele – kirjastusele Varrak hulga loodust ja teadust populariseerivate raamatute kirjastamise eest, sealhulgas sarjas “Roheline raamat”.


Üllatusauhind – maailmas suurt kõlapinda leidnud Stephen Hawkingi raamatu “Universum pähklikoores” kiire, hea ja uudse eestikeelse terminoloogiaga silma paistva tõlke eest meie teaduspopulariseerimise vanameistrile, TÜ Füüsika Instituudi teadlasele Henn Käämbrele.


Ei unustatud ka omasid – MTÜ Loodusajakiri peatoimetaja määras auhinna taarateema uudse, paeluva ja inforikka käsitluse eest ajakirjas Loodus ilmunud artiklis “Prügisorteerimine Tallinnas – ainult entusiastidele” ajakirjanikele Helen Arusoole ja Malle Pajulale, fotograaf Tiit Hundile, graafikule Kaarel Tamrele ning fotograafile ja installatsioonide autorile Erki Kasemetsale.


Seekordne toimetaja veerg sai siis niisugune – kokkuvõtlik loetelu tunnustust leidnud tegudest ja tegijatest. Paljudega neist on lugeja kohtunud ka Horisondi veergudel, ülejäänutega seisab see kohtumine loodetavasti ees.Kärt Jänes-Kapp