Nr. 3/2005


Olümpiaad

Tartust läbi Vilniuse Taiwanile
Aprilli alguses selgusid Tartus need tublid keemiatundjad, kes esindavad Eestit rahvusvahelistel jõuproovidel. Mõneteist väljavalitu treeningkogunemisele ja katsevõitlusele eelnes muidugi selleski teaduses Eesti õpilaste omavaheline võitlus, osa 52.
  • Loe lähemalt...

  • Esimene Eesti koolinoorte loodusteaduste olümpiaad
    Loodusteaduste olümpiaad korraldati Tartu ülikooli ning haridus-ja teadusministeeriumi koostöölepingu alusel eelkõige selleks, et aidata kaasa loodusteadusliku mõtteviisi ja ainetevahelise integratsiooni süvenemisele. Sellega sooviti anda võimekatele õpilastele täiendav stiimul oma ande arendamiseks ning võimalus võrrelda omavahel teadmisi ja oskusi.
  • Loe lähemalt...
  •