Sisukord

Juuli / August 2000


VILSANDI LINNURIIK 90

*Olulisemad pidepunktid ajaloost

*Rahvuspark Saaremaa läänerannikul - Urve Ratas, Reimo Rivis

Vilsandi rahvuspargis saab 14. augustil 90 aastat linnukaitse algusest. See on aukartust äratav iga meie õhkõrnal kultuurimaastikul. Kaitserezhiim on nii kaua kehtinud küll ainult Vilsandi lääneranniku kuuel väikesel kaljusaarel - Vaikadel (Ülemine, Keskmine ja Alumine Vaika, Karirahu, Mustpank ja Kullipank), kuhu rajati Eesti esimene looduskaitseala. Hiljem laienes looduskaitse ümbruskonnale, hõlmates hulga teisi saari ja osa Saaremaa läänerannikust. Kunagisest pisikesest linnuriigist sai rahvuspark Saaremaa läänerannikul.

*Loopealsed vajavad loomi - Kadriann Saar

*Kuuest kaljusaarest mitmekesiste maastikeni - Kiira Aaviksoo

Kui Vilsandi linnuriik sai 90 aastat tagasi alguse kuuest kaljusaarest, siis nüüdne rahvuspark hõlmab väga erinevaid maastikke. Neist ülevaate saamiseks võetakse tänapäeval appi satelliitkujutised

*Harilik hahk

*Kapten Toomi avarus - Enda Naaber

Eesti looduskaitse algus seostub Vilsandi ja Toomi nimega. Artur Toom (1884-1943) ehk kapten Toom, nagu Vilsandi tuletorni ülemat ja "linnukuningat" kutsuti, oli läbi pikkade aastakümnete Saaremaal ning kaugemalgi väga lugupeetud mees. Selle toob esile ka järgnev väike mälestuskild.


TAIMED JA SEENED

*Seened rannaliival - Katrin Jürgens

*Pihlaka-näsarooste - Thea Normet

*Pihlakasordid ja hariliku pihlaka lähisugulased marjataimena - Kalju Kask

*Valgetest tähtõitest arenevad pisikesed jalgpallid - Urmas Laansoo


LOOMAD

*Loomakultus eesti mütoloogias - Alar Kilp

Loomakultusel on eesti mütoloogias tähtis roll: loomi ohverdati ja kardeti, loomadest loodeti saada abi ja elujõudu, nende kaitsevaimudele toodi ohvreid, looma kujul ilmutasid end haldjad ja nii elavate kui surnud inimeste hinged.

*Kuu loom - sääsk - Piret Pappel

*Kuu loom - vihmauss - Rainer Kerge

*Tormivarjust leitud pääsukesed - Aivar Leito

23. mail 1998. a. loendas autor Endla järvel ja Sinijärvel ühtekokku üle15000 pääsukese. Linnud olid sinna varjunud külma ja tormise ilma eest.

*Musttuhat musta mardikat ehk vihmasabin selgest taevast - Enn Lumet

*Emand Kotofei - Andrus Kivirähk

*Kullesest konnaks - Piret Pappel

Paljudele loomaliikidele on iseloomulik vastsestaadiumi olemasolu ning vastse ehk larvi ja täiskasvanud looma suur erinevus. Kahepaiksed on üks tuntumaid loomarühmi, kes arenevad moondega.


*Kahepaiksed rannaniidul - Ilona Lepik, Piret Pappel, Riinu Rannap

Juttselg-kärnkonn ehk kõre on aastasadu rikastanud oma pulmalauluga Lääne-Eesti rannaniitude kevadeid. 1960. aastatest hakkasid rannaalad üksteise järel vaikseks jääma - kõred kadusid kuskile. Esialgu süüdistati nende kadumises suurpõllumajandust: väetiste liigkasutamist ja maaparandust. Kõred aga kadusid järjekindlalt nii põllumajandusaladelt kui ka väikesaartelt ja laidudelt. Niisiis pidi juttselg-kärnkonnade vähesuse põhjus peituma kusagil mujal.

*Aasta loomaaias - suvi - Mati Kaal

*Euroopa linnualade raamat jõudis Eestisse - Toomas Jüriado

*Ornitoloogiaühingu kevaduudised - Toomas Jüriado


LOODUSKAITSE

*Eesti looduskaitse algusest ja arengust XX sajandil (1) - Kalev Sepp

*Kolibakterid vees - mida arvata? - Peeter Pall

*Kas autole on õigustust? - Teet Kiipus


MAAST JA ILMAST

*Virmaliste aasta - Jaak Jaaniste

*Olla või mitte olla... - Ülo Sults

ehk lugu Eesti poldrite lootusrikkast algusest ja trööstitust lõpust


*Eesti lääneranniku tuule loomus - Teolan Tomson

*Maateadus, mõõteriist ja loodusteadlane - Ilmar Kask

*Katastroofid ja väikesed armsad loodusõnnetused - Ilmar Kask

*Metsapõlemised Eestis - Henn Alton

*Läänemaal oma loodussümbolid - Ene Pajula

Läänemaa loodussümbolite valimisel sai kohaliku ajalehe vahendusel kaasa rääkida iga läänlane. Lõpliku otsuse tegi asjatundlik komisjon, valides maakonna puuks tamme, imetajaloomaks metskitse, linnuks merikotka, rohttaimeks halli käpa, kalaks särje, seeneks suure sirmiku, putukaks pääsusaba, kiviks Kürema männikivi ja kivimiks gneissbret'sa.

*Kuidas avastati Eesti suurim meteoriidikraater (2) - Kalle Suuroja ja Sten Suuroja

*Lähme rappa eelarvamusteta ja huviga - Edgar Karofeld

*Ipiki teel on valged ööd - Andres Tõnisson

*Meie tulime aga just lõunast... - Lilian Esop

*Veel allikalubjast - Tõnu Pani


REIS JA MATK

*Emajõe Jõeriik - Maris Paju, Esta Soover

*Kapten Saarso kirjad ookeanilt - viies kiri

*Kapten Saarso kirjad ookeanilt - kuues kiri

*Koobaselamud Andaluusias - Ott Kurs

*Giza püramiidid - Tõnis Kallejärv


VARIA

*Geenivaramu: mis, kuidas ja milleks? - Ants Kurg

*Biosemiootika võimalus - Timo Maran

*Mitmesse riiki jaguneb elusloodus (1) - Tõnu Ploompuu

*Seeathl: "Minu sõnad on muutumatud kui taevatähed" - Tiiu Speek


FOTOD VÕI JOONISTUSED: FRED JÜSSI, TÕNU NOORITS, ARNE ADER (2), TÕNU NOORITS, KRISTI JAANUS (2), AAVO PÕLENIK, VEIKO ÕUNAPUU, ANNELI PALO, FRED JÜSSI, EMAJÕE JÕERIIK, TÕNIS KALLEJÄRV